DYNEX
GLOBAL

Amplikonové target enrichment panely

Dokumenty ke stažení

Amplikonové target enrichment panely

Target enrichment je technologie, která umožňuje selektivní sekvenování vybraných oblastí genomu, často oblastí, ve kterých se nacházejí klinicky relevantní nukleotidové polymorfismy (mutace). Oprotí celogenomovému sekvenování je časově a finančně mnohem úspornější.
Technologie amplikonového target enrichmentu je založena na využití forward a reverse primerů, které vymezují úseky zájmu a díky kterým lze tyto úseky amplifikovat pomocí PCR. Takto vzniklé amplikony pak vstupují do následného NGS procesu.

Target enrichment pomocí amplikonů slouží podobným účelům jako target enrichment na základě hybridizačního zachycení, ale je vhodnější pro detekcí klinicky relevantních variant genů v lokusech, které se nachází blízko sebe. Oproti hybridizačnému zachycení je mnohem levnější a časově méně náročné. Pro automatizovanou připravu amplikonových knihoven Vám v této sekci představujeme řešení od firmy Fluidigm.

Přístroj Juno využívá mikrofluidní technologie, konkrétně speciální IFC (integrated fluidic circuit) destičky, které dovolují připravit amplikonové knihovny v rámci velice rychlého a jednoduchého protokolu.


Pro tuto platformu jsou dostupné tyto NGS kity Advanta:

Advanta RNA-Seq NGS Library Prep Kit
Sekvenování RNA (RNA-seq) je zlatým standardem pro sledování genové expresi a představuje základní přístup pro laboratoře molekulární biologie. Kit Advanta RNA-Seq NGS Library Prep spolu se systémem Juno™ je navržen tak, aby umožnil výrazné zlepšení pracovního postupu sekvenování RNA, a poskytuje integrované řešení pro automatizovanou a ekonomicky výhodnou přípravu knihoven NGS.

Advanta Solid Tumor NGS Library Prep Assay
Analyzujte více variant s komplexním panelem 53 důležitých genů, které podporují diagnostiku více typů rakoviny a solidních nádorů.

Advanta RNA Fusions NGS Library Prep Assay
Kit pokrývá více než 380 párů genových fúzí a více než 1 000 známých zlomových bodů u solidních nádorů a hematologických karcinomů. Poskytuje významná data pro výzkum rakoviny a umožňuje současně analyzovat varianty RNA a DNA až ze 6 unikátních panelů testů v jednom běhu.

Advanta CFTR NGS Library Prep Assay
Kit poskytuje vysoce efektivní a škálovatelný pracovní postup přípravy NGS knihoven na automatizovaném systému Juno. Test je navržen pro zjištění cílových variant genu CFTR v každém z 27 exonů a vybraných intronových oblastí. Snadno vytváří vysoce kvalitní knihovny připravené pro NGS s indexem pro výrazně kratší dobu práce.

Technické informace o Amplikonové target enrichment panely

Záruka Amplikonové target enrichment panely

1 Amplikonové target enrichment panely

2 Amplikonové target enrichment panely

3 Amplikonové target enrichment panely

4 Amplikonové target enrichment panely

5 Amplikonové target enrichment panely

6 Amplikonové target enrichment panely

7 Amplikonové target enrichment panely

8 Amplikonové target enrichment panely

9 Amplikonové target enrichment panely

10 Amplikonové target enrichment panely

Amplikonové target enrichment panely
  • Výrobce: Standard BioTools Inc. (Fluidigm)
Galerie
Amplikonové target enrichment panely Amplikonové target enrichment panely
Amplikonové target enrichment panely

Amplikonové target enrichment panely

Target enrichment je technologie, která umožňuje selektivní sekvenování vybraných oblastí genomu, často oblastí, ve kterých se nacházejí klinicky relevantní nukleotidové polymorfismy (mutace). Oprotí celogenomovému sekvenování je časově a finančně mnohem úspornější.
Technologie amplikonového target enrichmentu je založena na využití forward a reverse primerů, které vymezují úseky zájmu a díky kterým lze tyto úseky amplifikovat pomocí PCR. Takto vzniklé amplikony pak vstupují do následného NGS procesu.

Target enrichment pomocí amplikonů slouží podobným účelům jako target enrichment na základě hybridizačního zachycení, ale je vhodnější pro detekcí klinicky relevantních variant genů v lokusech, které se nachází blízko sebe. Oproti hybridizačnému zachycení je mnohem levnější a časově méně náročné. Pro automatizovanou připravu amplikonových knihoven Vám v této sekci představujeme řešení od firmy Fluidigm.

Přístroj Juno využívá mikrofluidní technologie, konkrétně speciální IFC (integrated fluidic circuit) destičky, které dovolují připravit amplikonové knihovny v rámci velice rychlého a jednoduchého protokolu.


Pro tuto platformu jsou dostupné tyto NGS kity Advanta:

Advanta RNA-Seq NGS Library Prep Kit
Sekvenování RNA (RNA-seq) je zlatým standardem pro sledování genové expresi a představuje základní přístup pro laboratoře molekulární biologie. Kit Advanta RNA-Seq NGS Library Prep spolu se systémem Juno™ je navržen tak, aby umožnil výrazné zlepšení pracovního postupu sekvenování RNA, a poskytuje integrované řešení pro automatizovanou a ekonomicky výhodnou přípravu knihoven NGS.

Advanta Solid Tumor NGS Library Prep Assay
Analyzujte více variant s komplexním panelem 53 důležitých genů, které podporují diagnostiku více typů rakoviny a solidních nádorů.

Advanta RNA Fusions NGS Library Prep Assay
Kit pokrývá více než 380 párů genových fúzí a více než 1 000 známých zlomových bodů u solidních nádorů a hematologických karcinomů. Poskytuje významná data pro výzkum rakoviny a umožňuje současně analyzovat varianty RNA a DNA až ze 6 unikátních panelů testů v jednom běhu.

Advanta CFTR NGS Library Prep Assay
Kit poskytuje vysoce efektivní a škálovatelný pracovní postup přípravy NGS knihoven na automatizovaném systému Juno. Test je navržen pro zjištění cílových variant genu CFTR v každém z 27 exonů a vybraných intronových oblastí. Snadno vytváří vysoce kvalitní knihovny připravené pro NGS s indexem pro výrazně kratší dobu práce.

  • Výrobce: Standard BioTools Inc. (Fluidigm)
Dynex Dynex