DYNEX
GLOBAL

Projekty

Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

 • Projekt:

  Inovativní test pro screening asparaginu v surovinách pro výrobu tepelně zpracovaných potravin - prevence tvorby akrylamidu

 • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • Realizace: 2024-2025
 • Status: Probíhající

INTER-EUREKA

 • Projekt:

  Výzkum a vývoj Real Time PCR multiplex kitů pro detekci infekčních markerů

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace: 2023-2026
 • Status: Probíhající

Národní plán obnovy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a)

 • Projekt:

  FVE DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - Lidická 977

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2022-2024
 • Status: Probíhající

Národní plán obnovy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a)

 • Projekt:

  FVE DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - Kladenská 1131

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2022-2024
 • Status: Probíhající

OPPIK MARKETING III

 • Projekt:

  Podpora exportu společnosti DYNEX prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích III.

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2020-2022
 • Status: Ukončený

OPPIK MARKETING II

 • Projekt:

  Podpora exportu společnosti DYNEX prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích II.

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2018-2020
 • Status: Ukončený

CENTER OF COMPETENCE

 • Projekt:

  Center of competence for molecular diagnostics and personalized medicine – 2. veřejná soutěž

 • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • Realizace: 2014-2019
 • Status: Ukončený

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 • Projekt:

  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. - 3. výzva

 • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Úřad práce
 • Realizace: 2018-2023
 • Status: Ukončený

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 • Projekt:

  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. - 2. výzva

 • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Úřad práce
 • Realizace: 2017-2018
 • Status: Ukončený

OPPI POTENCIÁL

 • Projekt:

  Zařízení centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti DYNEX

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2012-2013
 • Status: Ukončený

TIP -Vývoj PCR diagnostik

 • Projekt:

  Vývoj molekulárně-biologických diagnostických souprav pro průkaz vybraných bakteriálních a virových infekcí

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2009-2013
 • Status: Ukončený

OPPI NEMOVITOSTI

 • Projekt:

  Vybudování nových prostor pro vývoj a výrobu laboratorních přístrojů a diagnostik

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2008-2012
 • Status: Ukončený

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II

 • Projekt:

  Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace: 2006-2011
 • Status: Ukončený

OPPI INOVACE

 • Projekt:

  Zařízení výroby pro uvedení prototypu přístroje DYNABLOT na trh

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2007-2009
 • Status: Ukončený

JPD 3

 • Projekt:

  Vzdělávání v laboratorních metodách

 • Poskytovatel: Hlavní město Praha
 • Realizace: 2005-2008
 • Status: Ukončený

OPPI INOVACE IV

 • Projekt:

  Zavedení výroby nového laboratorního přístroje DYNABLOT Atomatic

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2013-2014
 • Status: Ukončený

EUREKA – Vývoj přístrojů II.

 • Projekt:

  Vývoj automatického diagnostického systému

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace: 2009-2011
 • Status: Ukončený

OPPIK INOVACE – Inovační projekt – I. výzva

 • Projekt:

  Zavedení výroby nového laboratorního přístroje DYNABLOT Heat

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2015-2018
 • Status: Ukončený

OPPIK NEMOVITOSTI

 • Projekt:

  Rekonstrukce - Rozšíření výrobních prostor společnosti DYNEX

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2015-2018
 • Status: Ukončený

OPPIK MARKETING

 • Projekt:

  Podpora exportu společnosti DYNEX prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích

 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Realizace: 2015-2018
 • Status: Ukončený

EUREKA – Vývoj přístrojů III.

 • Projekt:

  Systém pro zpracování stripů metodou hybridizace

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace: 2014-2016
 • Status: Ukončený

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM MV ČR

 • Projekt:

  Nové syntetické drogy - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie

 • Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
 • Realizace: 2012-2015
 • Status: Ukončený

OPLZZ ADAPTABILITA

 • Projekt:

  Profesní vzdělávání a zavedení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů

 • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Realizace: 2014-2015
 • Status: Ukončený

EUREKA – Vývoj přístrojů I.

 • Projekt:

  Vývoj a výroba diagnostických laboratorních přístrojů pro molekulárně-biologické metody

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace: 2006-2009
 • Status: Ukončený

EUREKA – Vývoj PCR diagnostik

 • Projekt:

  Vývoj a výroba molekulárně-diagnostických laboratorních souprav

 • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Realizace: 2006-2007
 • Status: Ukončený
Dynex Dynex