CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

Juno

Juno

 • nový automatický a vysokokapacitní preparační přístroj spojující vlastnosti systémů Access Array (příprava NGS knihoven), EP1 (genotypování), a všech dostupných IFC kontrolerů využívaných jak pro genotypování, tak pro genovou expresi s Biomark HD systémem
 • umožňuje i automatizovanou preamplifikaci cDNA a DNA
 • revoluční mikrofluidní technologie: IFC (integrated fluidic circuits) redukuje objem reakcí na nanolitrové množství a tím umožňuje přípravu stovky NGS knihoven denně, minimalizuje pipetovací čas operátora a snižuje náklady na jednotlivou reakci

 

Hlavní aplikace:

 • příprava knihoven s označením amplikonů pro cílené sekvenování optimalizované pro Illumina sekvenační systémy
 • obohacení cílových oblastí, každý vzorek může být obohacen až pro 4800 specifických amplikonů definované výběrem zákazníka
 • označení vzorků barkódy pro multiplexní sekvenování
 • univerzální IFC kontroler pro Biomark HD
 • SNP genotypová analýza (až 9216 PCR reakcí v jediném experimentu) a další end-point aplikace, jako digitální PCR a preamplifikace

 

Výhody vysokakapacitního instrumentu Juno:

 • EFEKTIVITA: Generuje desítky až stovky NGS knihoven v jediném experimentu s použitím IFC pro 48 nebo 192 vzorků
 • UŠETŘETE: Celkové snížení ceny redukováním množství reagencí, množství vzorku a času laboratorního pracovníka
 • ZJEDNODUŠENÍ: Jednoduchý design panelů pro cílové NGS sekvenování, SNP genotypování, genovou expresi mRNA nebo miRNA, od několika až po tisíce targetů  

 

Kompatibilita Juno s IFC:

 • Library Prep IFCs (48.48, 192.24)
 • Dynamic Array™ IFCs pro genovou expresi a genotypování (48.48, 96.96, 192.24, Flex Six™)
 • Digital Array™ IFCs (12.765, 48.770, qdPCR 37K™)

 

Detekční systémy pro Juno:

 • BioMark HD pro genovou expresi, genotypování, digitální PCR
 • Ilumina NGS sekvenátory

 

Více informací naleznete zde

Technické informace o Juno

Záruka Juno

1 Juno

2 Juno

3 Juno

4 Juno

5 Juno

6 Juno

7 Juno

8 Juno

9 Juno

10 Juno

Juno
 • Výrobce: Fluidigm
Galerie
Juno
Juno

Juno

 • nový automatický a vysokokapacitní preparační přístroj spojující vlastnosti systémů Access Array (příprava NGS knihoven), EP1 (genotypování), a všech dostupných IFC kontrolerů využívaných jak pro genotypování, tak pro genovou expresi s Biomark HD systémem
 • umožňuje i automatizovanou preamplifikaci cDNA a DNA
 • revoluční mikrofluidní technologie: IFC (integrated fluidic circuits) redukuje objem reakcí na nanolitrové množství a tím umožňuje přípravu stovky NGS knihoven denně, minimalizuje pipetovací čas operátora a snižuje náklady na jednotlivou reakci

 

Hlavní aplikace:

 • příprava knihoven s označením amplikonů pro cílené sekvenování optimalizované pro Illumina sekvenační systémy
 • obohacení cílových oblastí, každý vzorek může být obohacen až pro 4800 specifických amplikonů definované výběrem zákazníka
 • označení vzorků barkódy pro multiplexní sekvenování
 • univerzální IFC kontroler pro Biomark HD
 • SNP genotypová analýza (až 9216 PCR reakcí v jediném experimentu) a další end-point aplikace, jako digitální PCR a preamplifikace

 

Výhody vysokakapacitního instrumentu Juno:

 • EFEKTIVITA: Generuje desítky až stovky NGS knihoven v jediném experimentu s použitím IFC pro 48 nebo 192 vzorků
 • UŠETŘETE: Celkové snížení ceny redukováním množství reagencí, množství vzorku a času laboratorního pracovníka
 • ZJEDNODUŠENÍ: Jednoduchý design panelů pro cílové NGS sekvenování, SNP genotypování, genovou expresi mRNA nebo miRNA, od několika až po tisíce targetů  

 

Kompatibilita Juno s IFC:

 • Library Prep IFCs (48.48, 192.24)
 • Dynamic Array™ IFCs pro genovou expresi a genotypování (48.48, 96.96, 192.24, Flex Six™)
 • Digital Array™ IFCs (12.765, 48.770, qdPCR 37K™)

 

Detekční systémy pro Juno:

 • BioMark HD pro genovou expresi, genotypování, digitální PCR
 • Ilumina NGS sekvenátory

 

Více informací naleznete zde

 • Výrobce: Fluidigm
Dynex Dynex