DYNEX
GLOBAL
Profil společnosti

Historie

  • 1972 – založeno v Československu, jako součást Dynatech USA
  • 1996 – po změně několika majitelů byla společnost přejmenovaná na DYNEX (několik let byla členem skupiny Thermo Electron)
  • 2002 – nezávislá česká společnost s pobočkami v ČR a SR. Zaměstnává profesionální a přátelský tým více než 80 pracovníků.

Naše aktivity

  • Distribuce laboratorního vybavení v rámci českého a slovenského trhu.
  • Vývoj a výroba laboratorních přístrojů a diagnostik a jejich export do celého světa.

Domácí Trh

DYNEX je jedním z největších dodavatelů laboratorního vybavení v ČR a SR včetně servisní podpory. DYNEX se zaměřuje na prodej přístrojů, diagnostik a dalších reagencii pro imunochemické, molekulárně biologické a mikrobiologické laboratoře. Našimi zákazníky nejsou pouze klinické laboratoře a vědecká pracoviště, ale také transfúzní centra, forenzní laboratoře, potravinářské, zemědělské a veterinární laboratoře.
DYNEX se specializuje na metody: ELISA, imunoblot a westernblot, imunofluorescenční eseje (IFA), PCR, hybridizace, elektroforéza, microarray, sekvenování nové generace (NGS), imunochromatografické testy (lateral-flow immunoassay LFIA), imunoprecipitace, kultivace a měření růstových křivek. Náš tým prodejců je složen z více než 20 vyškolených aplikačních specialistů s titulem RNDr. nebo Ph.D. pro výše zmíněné metody. DYNEX má velkou demo laboratoř a ukázkovou místnost k poskytování propagačních akcí a k aplikační podpoře. Dále má DYNEX konferenční místnost s kapacitou 80 míst, která se využívá pro semináře či školení. DYNEX poskytuje profesionální servisní služby pro všechna nabízená zařízení a zajišťuje autorizované opravy. DYNEX distribuuje výrobky více jak 15 zahraničních společností v ČR a SR. DYNEX reprezentuje několik významných společností a značek jako je: EUROIMMUN, ESCO, DYNEX USA, Finnppipette a mnoho dalších.

Vývoj, výroba a export

Od roku 2004 se DYNEX zaměřuje na výzkum a vývoj nových laboratorních přístrojů a diagnostik. DYNEX má svůj vlastní výzkumný a vývojářský tým a spolupracuje s mnoha významnými a prestižními výzkumnými institucemi v ČR a SR.
Výrobní program obsahuje diagnostické přístroje pro zpracování ELISA, imunoblotů a westernblotů a hybridizací. Kromě přístrojů vyrábíme několik real-time PCR diagnostických kitů a také testů na nové syntetické drogy (NSD). Naše produkty můžete najít v mnoha nemocnicích a diagnostických centrech napříč Evropou.
Máme systém ověřování kvality podle normy BS EN ISO 13485:2015. Všechny naše produkty jsou označeny CE IVD a mohou být vyrobeny jako produkty OEM. Zajišťujeme technickou podporu a provádíme servis a aplikační školení našich zákazníků a koncových uživatelů.

Dynex Dynex