DYNEX
GLOBAL
Naše kultura


Vize:

Skrze profesionální služby, produkty vysoké kvality a přátelský přístup neustále pracujeme na tom, aby byl DYNEX pro všechny své zákazníky (klinické, akademické nebo veterinární laboratoře a nemocnice) první volbou a hlavním partnerem pro jejich rozvoj, modernizaci i každodenní provoz.

Mise:

  • Hlavním cílem nás všech je spokojený zákazník a dokonale proškolený uživatel, který se může soustředit na svou práci, ať už se pohybuje v rutinní diagnostice či základním výzkumu.

  • Vytváříme individuální řešení pro naše zákazníky, a to od analýzy jejich provozu, přes doporučení vhodných řešení pro zefektivnění již fungujících aplikací, až po doporučení pro jejich budoucí rozvoj, včetně dodání a údržby moderních přístrojů s širokou paletou diagnostik.

  • Vlastním výzkumem, vývojem a výrobou přístrojů i diagnostik získáváme unikátní produkty a nové zkušenosti, které rádi sdílíme se svými zákazníky a odbornou veřejností.

  • Rosteme, rozvíjíme se a budeme v tom pokračovat – ne jen v číslech, ale také jako zaměstnanci a lidé. Jsme motivovaní nejen k práci, ale i k rozvoji skrze vzdělávání a spolupráci. Stále hledáme cesty ke zlepšování toho, co a jak děláme, ať už je to drobné ladění již existujících procesů nebo zavádění nových technologií.

Hodnoty:

Naše firemní kultura je odrazem našich kořenů. Vyznáváme slušný a rovný přístup nejen k zákazníkům, ale i k sobě navzájem. Velmi si vážíme loajality, rodinné atmosféry a rovnováhy mezi nadšením pro věc a soukromým životem. V práci trávíme téměř třetinu svého života a proto chceme, aby nám v ní bylo dobře.

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na https://app.whispero.eu/f/iwvs2awisp1yhev5

Dynex Dynex