CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

OPPI POTENCIÁL

  • Projekt:

    Zařízení centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti DYNEX

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2012-2013
  • Status: Ukončený

Cílem projektu je vybudovat moderní zázemí pro komerční výzkum a vývoj v oblasti laboratorní diagnostiky prostřednictvím výrazného rozšíření VaV oddělení. Místem realizace projektu je město Buštěhrad, kde společnost vybudovala nový provozně-administrativní objekt. Vývojové centrum, které v rámci tohoto objektu vznikne, bude zahrnovat laboratorní prostory včetně nezbytného zázemí, hygienické smyčky a kanceláří výzkumných pracovníků. Cílem předkládaného záměru je rozšířit současný záběr inovačních aktivit společnosti a zaměřit se vedle přístrojů také na vývoj diagnostických souprav. Hlavními VaV činnostmi, které budou v novém centrum probíhat, budou návrh a vývoj molekulárně-biologických metod pro diagnostiku v humánní medicíně (Real Time PCR metody a hybridizační metody).

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex