CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II

  • Projekt:

    Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Realizace: 2006-2011
  • Status: Ukončený

Cílem projektu bylo vyvinout nové diagnostické přístupy založené na molekulárně-biologických metodách umožňující screening, zpřesnění diagnózy, prognózy a monitoringu léčby střevních zánětů a nádorů pomocí neinvazivních přístupů. Projekt byl řešen ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze a společností Apronex s.r.o. Odborný článek o výstupech tohoto projektu byl uveřejněn v časopise Vesmír.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dynex Dynex