DYNEX
GLOBAL

Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

Dokumenty ke stažení

Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

Target enrichment je technologie, která umožňuje selektivní sekvenování vybraných oblastí genomu, často oblastí, ve kterých se nacházejí klinicky relevantní nukleotidové polymorfismy (mutace). Oprotí celogenomovému sekvenování je časově a finančně mnohem úspornější.

V této sekci Vám představujeme produkty od jihokorejské firmy Celemics, která vyvinula a vyrábí víc než 1000 target enrichment panelů na základě technologie hybridizačního zachycení. Na rozdíl od amplikonového sekvenování slouží hybridzačné zachycení k detekci znamých i neznamých variant pocházejících ze vzdálených genomových oblastí. Panely mohou obsahovat od několika genů až po všechny kódující geny v genomu (celoexomové sekvenování) a slouží k detekci genových variant asociovaných s nejrůznějšími onemocněními a poruchami. Dokáže také přesně analyzovat všechny typy mutací, jako SNV, InDel, CNV. Celemics nabízí kompletní klientskou podporu včetně testování a rebalancování hybridizačních sond. A oproti konkurenci maji lepší pokrytí v oblastech genomu bohatých na GC a úsecích se zvýšenou homologii. Target enrichment panely od Celemicsu  jsou kompatibilní se vzorky s nízkou kvalitou a/nebo malým množství vstupní DNA (FFPE a cfDNA). Je možnost navrhnout vlastní panel z vlastního seznamu genů. Panely Celemics mohou obsahovat obojí UMI a UDI a jsou kompatibilní s většinou sekvenačních platform a automatizovanou přípravou NGS knihoven. Taktéž, Celemics poskytuje bioinformatický servis a sekvenační data mohou byt nahrané na kompletně EU-GDPR serveru, kde budou zpracované bioinformatickým týmem Celemics.

Target enrichment se využívá v následujících oblastech: 

Celoexomové sekvenování - WES

  • Díky cílové velikosti 37 Mb obsáhne Celemics WES Panel všechny klinicky relevantní cílové oblasti, které pokrývají hlavní konkurenční WES panely na trhu. Součástí řešení Celemics je i bioinformatická podpora (FASTQ to Clinical Interpretation Support). Samozřejmostí je i doplňková služba Gene Add-On, která v případě zájmu umožňuje přidat spike-in mtDNA nebo nekódující oblasti.


 Onkologická diagnostikaDiagnostika dědičných chorob a poruch metabolismu


Farmakogenomika

 

Sekvenování mitochondriální DNA

  • Sekvenování mitochondriální DNA, které se používá ve výzkumu nádorů, poruch metabolismu a neurologických onemocnění spojených s mtDNA - Mitochondrial DNA Sequencing Panel

 

 Sekvenování RNA

 

Sekvenování metylací DNA

  • Sledování epigenetických modifikací DNA (methylací cytosinu) - Methyl-seq panel

 

Genotypování virů

Technické informace o Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

Záruka Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

1 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

2 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

3 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

4 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

5 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

6 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

7 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

8 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

9 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

10 Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

Target enrichment panely s hybridizačním zachycením
  • Výrobce: Celemics, Inc.
Galerie
Target enrichment panely s hybridizačním zachycením
Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

Target enrichment panely s hybridizačním zachycením

Target enrichment je technologie, která umožňuje selektivní sekvenování vybraných oblastí genomu, často oblastí, ve kterých se nacházejí klinicky relevantní nukleotidové polymorfismy (mutace). Oprotí celogenomovému sekvenování je časově a finančně mnohem úspornější.

V této sekci Vám představujeme produkty od jihokorejské firmy Celemics, která vyvinula a vyrábí víc než 1000 target enrichment panelů na základě technologie hybridizačního zachycení. Na rozdíl od amplikonového sekvenování slouží hybridzačné zachycení k detekci znamých i neznamých variant pocházejících ze vzdálených genomových oblastí. Panely mohou obsahovat od několika genů až po všechny kódující geny v genomu (celoexomové sekvenování) a slouží k detekci genových variant asociovaných s nejrůznějšími onemocněními a poruchami. Dokáže také přesně analyzovat všechny typy mutací, jako SNV, InDel, CNV. Celemics nabízí kompletní klientskou podporu včetně testování a rebalancování hybridizačních sond. A oproti konkurenci maji lepší pokrytí v oblastech genomu bohatých na GC a úsecích se zvýšenou homologii. Target enrichment panely od Celemicsu  jsou kompatibilní se vzorky s nízkou kvalitou a/nebo malým množství vstupní DNA (FFPE a cfDNA). Je možnost navrhnout vlastní panel z vlastního seznamu genů. Panely Celemics mohou obsahovat obojí UMI a UDI a jsou kompatibilní s většinou sekvenačních platform a automatizovanou přípravou NGS knihoven. Taktéž, Celemics poskytuje bioinformatický servis a sekvenační data mohou byt nahrané na kompletně EU-GDPR serveru, kde budou zpracované bioinformatickým týmem Celemics.

Target enrichment se využívá v následujících oblastech: 

Celoexomové sekvenování - WES

  • Díky cílové velikosti 37 Mb obsáhne Celemics WES Panel všechny klinicky relevantní cílové oblasti, které pokrývají hlavní konkurenční WES panely na trhu. Součástí řešení Celemics je i bioinformatická podpora (FASTQ to Clinical Interpretation Support). Samozřejmostí je i doplňková služba Gene Add-On, která v případě zájmu umožňuje přidat spike-in mtDNA nebo nekódující oblasti.


 Onkologická diagnostikaDiagnostika dědičných chorob a poruch metabolismu


Farmakogenomika

 

Sekvenování mitochondriální DNA

  • Sekvenování mitochondriální DNA, které se používá ve výzkumu nádorů, poruch metabolismu a neurologických onemocnění spojených s mtDNA - Mitochondrial DNA Sequencing Panel

 

 Sekvenování RNA

 

Sekvenování metylací DNA

  • Sledování epigenetických modifikací DNA (methylací cytosinu) - Methyl-seq panel

 

Genotypování virů

  • Výrobce: Celemics, Inc.
Dynex Dynex