DYNEX
GLOBAL

Preimplantační genetické testování

Dokumenty ke stažení

Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování je vyšetřovací metoda, která se využívá pro detekci chromozomálních abnormalit a dědičných chorob u embrya před implantací do dělohy.

PG-Seq™ Rapid Kit v2
Kit pro detekci chromozomálních abnormalit s velice stručným protokolem a možností použití pikogramového množství vstupní DNA. Kit se vyznačuje svou robustností a zvládne vytvořit stejné koncentrace DNA po celogenomové amplifikaci u různých vzorků.

PG-Seq™ Rapid Non-Invasive Kit
Neinvazivní genetické testování DNA z blastocoelní tekutiny nebo z kultivačního média embryí.

PG-Seq™ Kit 2.0
NGS řešení pro testování oboji aneuploidii a monogenních chorob. Součástí kitu jsou DOPlify (slouži k celogenomové amplifikaci embronalní DNA), chemikálie na přípravu knihoven a PG-Find software, který umožňuje sledovat i malé chromozomální aberace.

Technické informace o Preimplantační genetické testování

Záruka Preimplantační genetické testování

1 Preimplantační genetické testování

2 Preimplantační genetické testování

3 Preimplantační genetické testování

4 Preimplantační genetické testování

5 Preimplantační genetické testování

6 Preimplantační genetické testování

7 Preimplantační genetické testování

8 Preimplantační genetické testování

9 Preimplantační genetické testování

10 Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování
  • Výrobce: Revvity, Inc.
Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování je vyšetřovací metoda, která se využívá pro detekci chromozomálních abnormalit a dědičných chorob u embrya před implantací do dělohy.

PG-Seq™ Rapid Kit v2
Kit pro detekci chromozomálních abnormalit s velice stručným protokolem a možností použití pikogramového množství vstupní DNA. Kit se vyznačuje svou robustností a zvládne vytvořit stejné koncentrace DNA po celogenomové amplifikaci u různých vzorků.

PG-Seq™ Rapid Non-Invasive Kit
Neinvazivní genetické testování DNA z blastocoelní tekutiny nebo z kultivačního média embryí.

PG-Seq™ Kit 2.0
NGS řešení pro testování oboji aneuploidii a monogenních chorob. Součástí kitu jsou DOPlify (slouži k celogenomové amplifikaci embronalní DNA), chemikálie na přípravu knihoven a PG-Find software, který umožňuje sledovat i malé chromozomální aberace.

  • Výrobce: Revvity, Inc.
Dynex Dynex