DYNEX
GLOBAL

Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

Dokumenty ke stažení

Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

Genotypování slouží k určení jednotlivých nukleotidových polymorfismů v určitých úsecích DNA a oprotí celogenomové sekvenování je poměrně levná a efektivní metoda pro získání genetických variant v konkretních místech zájmu s využitím vlastních sad PCR primerů. Kromě genotypování je možné technologii využít i pro kvantitativní analýzu exprese genů zájmu a přípravu NGS knihoven.

Srdcem technologie je mikrofluidní čip (destička), který má na jedné straně (vpravo) jamky pro vzorky a na druhé straně (vlevo) jamky pro eseje (PCR reakční směsi s různými primery). Mikrofluidní kanálky pak dokážou propojit každý vzorek s každou esejí samostatně do individuálních reakčních nanokomůrek v centrální části destičky. Při použití destičky 96x96 je tedy možné připravit až 962 různých PCR reakcí v jednom běhu přístroje. V našem portfoliu jsou destičky pro různé typy analýz (genotypování, genová exprese, příprava NGS knihoven) a různé množství vzorků/esejí. Destičky jsou označeny jako IFC (integrated fluidic circuit) a analýza probíhá na přístroji X9.

 

Technické informace o Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

Záruka Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

1 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

2 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

3 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

4 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

5 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

6 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

7 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

8 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

9 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

10 Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven
  • Výrobce: Standard BioTools Inc. (Fluidigm)
Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

Mikrofluidní čipy pro genotypování, expresi genů a přípravu NGS knihoven

Genotypování slouží k určení jednotlivých nukleotidových polymorfismů v určitých úsecích DNA a oprotí celogenomové sekvenování je poměrně levná a efektivní metoda pro získání genetických variant v konkretních místech zájmu s využitím vlastních sad PCR primerů. Kromě genotypování je možné technologii využít i pro kvantitativní analýzu exprese genů zájmu a přípravu NGS knihoven.

Srdcem technologie je mikrofluidní čip (destička), který má na jedné straně (vpravo) jamky pro vzorky a na druhé straně (vlevo) jamky pro eseje (PCR reakční směsi s různými primery). Mikrofluidní kanálky pak dokážou propojit každý vzorek s každou esejí samostatně do individuálních reakčních nanokomůrek v centrální části destičky. Při použití destičky 96x96 je tedy možné připravit až 962 různých PCR reakcí v jednom běhu přístroje. V našem portfoliu jsou destičky pro různé typy analýz (genotypování, genová exprese, příprava NGS knihoven) a různé množství vzorků/esejí. Destičky jsou označeny jako IFC (integrated fluidic circuit) a analýza probíhá na přístroji X9.

 

  • Výrobce: Standard BioTools Inc. (Fluidigm)
Dynex Dynex