English version Kde nás najdete - CZ a SK E-shop
Mapa stránek Vyhledávání:

PRODUKTY     
QIAGEN
DIAGNOSTIKA
PŘÍSTROJE
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Úvodní stránka / Aktuality

Aktuality

Jarní DYNEX News

Vážení zákazníci, k dispozici je jarní číslo našeho časopisu DYNEX News. Novinky a zajímavé články si můžete přečíst ZDE. Příjemné čtení! Váš DYNEX

Potravinová intolerance

Do portfolia testů společnosti EUROIMMUN byly nově zařazeny testy na potravinovou intoleranci. Tyto testy se provádí na blotech a jsou nabízeny ve dvou provedeních: pro stanovení 108 potravin nebo potravinových doplňků nebo 216 potravin nebo potravinových doplňků. K tomu je nutné poznamenat, že test potravinové intolerance není testem na stanovení alergické reakce (tj. na detekci protilátek IgE), ale testem na protilátky typu IgG. Potravinové intolerance, které organizmu jsou způsobeny např. nedostatečnou funkcí některých enzymů, mohou způsobovat řadu nepříznivých reakcí. Více informací neleznete ZDE.

Specifické IgE

Nová metodika pro stanovení specifického IgE – Dr. Fooke Laboratorien
DYNEX zavádí novou metodiku na stanovení specifického IgE od Dr. Fooke Laboratories v podobě kapalných alergenů. Výhodou této metodiky oproti diskovým metodikám je spolehlivější vazba biotinu na alergen oproti více problematické vazbě alergenu na celulózový disk aktivovaný CNBr.
Vazba lidských specifických IgE protilátek je navíc lépe ošetřena vazbou na anti-IgE protilátky, které jsou navázané na mikrotitrační desce, a tím je potlačena možnost nespecifické vazby alergenů na ostatní imunoglobuliny. Celý proces tak probíhá v „kapalné“ fázi bez nutnosti hlídání chování celulózového disku při promývání a současně dochází i ke zkrácení promývacích cyklů. Celá metodika je zpracována při pokojové teplotě, není nutné třepání, a měření probíhá při 450 nm a 630 nm. Alergeny jsou plněny do desek jako u diskové metody.
Současně DYNEX svým zákazníkům ke každé objednané desce s kapalnými alergeny značenými biotinem poskytne speciální 8-kanálové pipety Clip Tip a příslušné špičky zdarma.
Objednávání alergenů je řešeno stejným způsobem jako bylo u dosavadních celulózových disků. Schéma metodiky naleznete ZDE.

Nový přístroj pro ELISA testy

UNION - nová generace přístroje pro zpracování ELISA testů
Nový přístroj slouží ke zpracování jednotlivých vzorků a je určen malým a středním laboratořím, případně jako záložní systém pro laboratoře velké. Stripy obsahují všechny potřebné reagencie, metodiky jsou načteny pomocí QR kódu a kalibrace je platná pro celou šarži. Přístroj měří výsledky v end-point módu při dvou vlnových délkách 450 nm a 630 nm. Teplota je regulována Peltierovým článkem. Ovládání je řešeno počítačem a samozřejmostí je i archivace výsledků a připojení k LIS. Ideální pro? K dispozici je velké množství testů z oblasti infekční serologie (viry, bakterie), autoimunity (fosfolipidy, gastroenterologie, revmatologie) a imunochemie (nádorové markery, anémie, fertilita, hormony štítné žlázy). Více informací naleznete zde.


EUROArray: Stanovení ApoE

Zjistěte zvýšené riziko rozvoje Alzheimerovy choroby!
Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že máme nově k dispozici diagnostickou soupravu pro molekulárně-genetické stanovení ApoE alel ɛ2, ɛ3 a ɛ4 na DNA mikročipech.
Apolipoprotein E (ApoE) je hlavním přenašečem cholesterolu v mozku, který reguluje produkci a ukládání β-amyloidního proteinu (Aβ). Hromadění Aβ a vznik amyloidních plaků vně mozkových buněk se považuje za hlavní příčinu rozvoje Alzheimerovy choroby.
Gen ApoE se vyskytuje ve třech alelách: ɛ2, ɛ3 a ɛ4, přičemž zdědění ɛ4 alely významně zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Zdědění ɛ2 alely má naopak protektivní vliv.
Více informací o stanovení ApoE naleznete zde.

Časopis DYNEX News

Vážení zákazníci,

aktuální číslo našeho tradičního časopisu DYNEX News je Vám nově k dispozici také v elektronické podobě na našich webových stránkách.
Najdete v něm jako vždy řadu novinek a zajímavých článků s odbornými tématy.

Přejeme příjemné čtení!

Váš DYNEX

Ukončení výroby ručního titrátoru Rotatiter

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám poděkovali za používání ručního titrátoru Rotatiter AM47, který vychází z naší dílny. Chceme Vás však informovat, že jsme ukončili výrobu tohoto přístroje. Věříme, že budou Rotatitery sloužit ještě dlouhou dobu. Děkujeme za pochopení a doufáme, že Vás zaujme nabídka našich dalších přístrojů.

HPV screening

Chraňme sebe a své blízké před riziky spojené s HPV infekcí!
Víte, že testování HPV se stalo součástí screeningu karcinomu děložního čípku? Požadujte toto vyšetření pro sebe nebo své blízké u gynekologa.
Navštěvujete gynekologa pravidelně? Provádí Vám pravidelně cytologické vyšetření? To je správně, ale i tak to někdy nestačí…
Požadujte HPV test pro Vaši jistotu!
V případě sporného cytologického nálezu je doporučeno následné testování HPV (Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny rizikových typů HPV v cervikálním stěru.) Toto vyšetření je nově hrazeno pojišťovnami.
Bližší informace o tomto testu naleznete zde.


RT PCR kit na detekci viru Zika

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že máme nově k dispozici Real-Time PCR kvalitativní kit na detekci viru Zika.
Bližší informace naleznete v přiloženém prospektu nebo kontaktujte obchodní zástupce naší společnosti.

Virus zika

Společnost DYNEX na český trh přináší první komerční soupravu na sérologickou diagnostiku infekce virem zika.
Bližší informace naleznete v přiloženém prospektu nebo kontaktujte obchodní zástupce naší společnosti.

Bordetella pertussis a parapertussis

Možnosti detekce a rozlišení B. pertussis a parapertussis použitím blotových technik
V současné době je možné detekovat protilátky pouze proti toxinu pertuse (a-PT), které jsou specifické. V některých blotech bývají deklarovány pozitivní bandy pro Pertactin (PRN), FimN or EntA, které by měly indikovat pozitivní výsledky pro B. parapertussis. V různých publikacích jsou protilátky proti Pertactin, Fimbriae a EntA uváděny jako vysoce zkříženě reagující a pozitivní reakce těchto bandů mohou znamenat pozitivitu s ostatními druhy Bordetel nebo dokonce s jinými druhy bakterií: Guiso et al. (2011) “What to do and what not to do in serological diagnosis of pertussis: recommendations from EU reference laboratories” Eur J Clin Microbiol Infect Dis 30(3):307-12 “Anti-PT antibodies are specific for B. pertussis, whereas anti-FHA, anti-PRN, anti-FIM and anti-ACT are less specific due to cross-reactivity with other microbial antigens (e.g. other Bordetella species, Haemophilus species, Mycoplasma pneumoniae, Escherichia coli). For this reason, in routine diagnosis, only the measurement of anti-PT antibodies is recommended.”
Na blotech EUROIMMUNU (EUROLINE Bordetella pertussiss, DN 2050-1601 A resp. G) lze také s určitou pravděpodobností detekovat obě infekce. Pokud nejsou na blotu přítomny protilátky proti toxinu (PT), mohou protilátky proti FHA (nebo dalším antigenům jako PRN, Fim, EntA, ACT) být indikací B. parapertussis infekcí. Nicméně, pouze indikací, protože infekce B. parapertussis může být s jistotou identifikována pouze molekulárně-biologickými metodami (PCR). Určitou možnost také nabízí metoda nepřímé fluorescence s nátěrem buněk B. pertussis a parapertussis (FI 2050-xxxx-1A resp. G), avšak opět s výhradou, že se jedná o sérologickou metodu.
Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že smysluplné stanovení v případě pertusí je kvantitativní stanovení anti-PT IgG protilátek metodou ELISA (v IU/ml), protože je třeba sledovat nárůst koncentrace protilátek v párovém vzorku, což blotové techniky zcela neumožňují.
vkrauz@dynex.cz

Antigen DFS70

Je anti-DFS70 významný marker pro diagnostiku ANA?
Nepřímá imunofluorescence je stále považována za zlatý standard v diagnostice ANA. Nicméně často se stává, že u typického obrazu homogenní fluorescence se objevuje i jemně zrnitý obraz. Pokud se tento vzorek testuje dále monospecifickým testem s negativním výsledkem, lze říci, že původcem obrazu je antigen DFS70. Některé publikace se vyjadřují v tom smyslu, že antigen může sloužit jako vylučovací faktor pro systémové autoimunitní onemocnění, protože DFS70 se nachází u zdravé populace a méně často u nemocných osob (do 11 %). Nicméně DFS70 antigen se objevuje i paralelně s dalšími ANA protilátkami v poměrně vysokém procentu (85 %), jež zahrnují onemocnění jako SLE, SS, DM/PM a SSc. Z toho vyplývá, že je nutné vyšetřit všechny dostupné ANA protilátky a teprve na základě negativních nálezů lze označit za původce DFS70 antigen, jehož klinický význam není ještě zcela objasněn, vyskytuje se jak u zdravé populace, tak i u osob s atopickou dermatitidou, astmatem, Vogt-Harada syndromem, nebo intersticiální cystitidou s nízkou prevalencí.
DFS70 (dense fine speckles 70) antigen je rekombinant a lidská cDNA byla exprimována na savčích buňkách. Je identický s transkripčním koaktivátorem p75 a LEDGF/p75 (lens epithelium-derived growth factor p75). Citlivost stanovení DFS70 je 92,3 % a specificita 91,7 %.
Pro usnadnění stanovení tohoto parametru zavedla společnost EUROIMMUN do svého portfolia EUROLINE ANA Profile 3 plus DFS70 (IgG), DL 1590-1601-30 G, který kromě antigenů nRNP/Sm, Sm, SS-A(native), Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, rib.P-protein, AMA M2 obsahuje také antigen DFS70.
vkrauz@dynex.cz

Online produktový rozcestník pro aplikace

Společnost QIAGEN uveřejnila online rozcestník svých produktů. Nyní je tak snadné najít nejvhodnější produkt pro Vaši aplikaci online bez čekání. Na této stránce naleznete vše potřebné: https://www.qiagen.com/cz/products/catalog/product-finder/

Využijte naši QIAGEN demo laboratoř

Chcete si vyzkoušet novou metodiku, ale nemáte potřebné vybavení? Nebo si jen chcete vyzkoušet práci s jinými přístroji, než jaké jsou ve Vaší laboratoři? …možná u nás najdete lepší řešení, než na jaké jste zvyklí.
Provedeme demo přístrojů či metodiky, nebo si můžete přinést Vaše vlastní vzorky, které zde společně zpracujeme.
Bližší informace naleznete v přiloženém prospektu.

ClipTip: Nová generace pipet a špiček

Stává se Vám, že špička na pipetě netěsní nebo že dokonce v průběhu pipetování spadne? DYNEX Vám ve spolupráci se společností Thermo přináší novinku. Nová řada pipet Finnpipette F1-ClipTip společně se špičkami ClipTip Vám zajistí naprostou spolehlivost při pipetování. Klasická modelová řada F1 má velmi nízkou hmotnost, lehký chod pístu, otočnou opěrku na prst, uzamykatelný uzávěr objemu bránící nechtěnému přenastavení pipety, izolovaný plášť chránící efektu „teplých rukou“ a další vlastnosti pro co nejvyšší přesnost, spolehlivost a ergonomii pipetování. Nová řada F1-ClipTip má výhody klasické pipety F1 a navíc přináší nový spolehlivý způsob uchycení špiček na pipety a lepší utěsnění. S technologií ClipTip už nikdy nepřijdete o drahocenný vzorek a neznehodnotíte si reakci kvůli spadlé špičce, už nikdy Vám ze špičky kapalina nevyteče kvůli netěsnosti, už nikdy Vám při použití multikanálové pipety nebude dávkovat každý kanál jiné množství. Zlepšete si spolehlivost, přesnost a opakovatelnost pipetování!

ELISA CXCL 13 EUROIMMUN

Souprava pro in vitro stanovení chemokinu CXCL 13 v likvoru u pacientů se suspektní encefalitidou, konkrétně u případů se suspektní borreliózou v CNS. Chemotaktický cytokin CXCL 13 je buněčný signál, který je produkován monocyty, makrofágy a dendritickými buňkami. Je to důležitý chemoreaktant pro lymfocyty v likvoru. CXCL 13 je důležitý pro diagnostiku neuroborreliózy a umožňuje sledovat úspěšnost léčby, kdy při úspěšné léčbě koncentrace klesá.

Společnost EUROIMMUN získala další cenu!

V rámci udílení cen Deloitte Sustained Excellence Award, kterou uděluje společnost Deloitte 50 nejrychleji rostoucím technologickým podnikům v Německu, byla společnost EUROIMMUN AG vyznamenána cenou Sustained Excellence Award. Tato cena byla udělena za významný růst společnosti v posledních pěti letech, výjimečnou firemní kulturu a silný management. společnosti.

Nový spektrofotometr od firmy QIAGEN

QIAxpert je nový, vysoce rychlý spektrofotometr pro kvalitativní a kvantitativní měření malých objemů vzorků DNA, RNA a proteinů umožňující detekci až 16ti vzorků v čase nižším než 90 vteřin! QIAxpert je ideálním pomocníkem pro výzkumné laboratoře vyžadující maximální přesnost kvantifikace. Spektrofotometr je vhodný pro detekci v malých objemech, simultánní proměření 1-16 vzorků, vstupní objem 2μl; dolní limit detekce: 1,5ng/μl. Integrovaný dotykový displej, bez rizika křížové kontaminace.

EUROIMMUN na 6. místě v hodnocení MSP

Společnost Euroimmun se i tento rok umístila na přední příčce v hodnocení malých a středních podniků (MSP) z celého Německa. Po loňském 5. místě dosáhla společnost i tento rok na vynikající 6. místo z 3000 MSP s ročním obratem 15 až 400 miliónů EUR.

EUROPattern systém

Nepřímá imunofluorescence je nezbytná metoda pro stanovení autoprotilátek pro diagnózu autoimunitního onemocnění. Umožňuje současné stanovení velkého množství autoprotilátek díky spektru antigenů v buňce a tkáních. Sofistikovaný systém EUROPattern, který zahrnuje speciální mikroskop, zásobník připravených skel a vyhodnocovací software s databází fluorescenčních obrazů umožňuje automatizované nasnímání a vyhodnocení obrazů ANA a anti- cytoplazmatických protilátek.

QIAGEN - nová spolupráce se silným partnerem

Společnosti QIAGEN GmbH a DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. oznamují, že uzavřely smlouvu o distribuci produktového portfolia firmy QIAGEN na území České a Slovenské republiky.

Tato smlouva je součástí strategie společnosti QIAGEN, jejímž cílem je upevnit distribuční síť v důležitých zemích prostřednictvím partnerství s místními firmami, které jsou schopny poskytovat svým zákazníkům komplexní řešení a služby v oblasti přístrojové techniky, molekulární biologie a zdravotní péče pro ženy.

Cílem tohoto předpokládaného dlouhodobého partnerství mezi společnostmi QIAGEN a DYNEX je poskytovat stávajícím i novým zákazníkům v České a Slovenské republice nejlepší možnou nabídku v oblasti laboratorních přístrojů, reagencií, kitů a servisních služeb, a také přinášet nová řešení s ohledem na budoucí potřeby laboratoří.
Produktová řada QIAGEN QuantiFERON® zůstává i nadále v nabídce CEEMED s.r.o., další informace lze nalézt na www.ceemed.eu

O společnosti QIAGEN
Qiagen NV, nizozemská holdingová společnost, je předním světovým poskytovatelem Sample & Assay technologií, které se používají ke zpracování biologických materiálů pro potřeby molekulárně-biologických metod. Technologické systémy se používají k izolaci a zpracování DNA, RNA a proteinů z biologických vzorků, například z krve nebo tkání. Přístroje na molekulární analýzu následně umožní zobrazení izolovaných biomolekul pro jejich přesné vyhodnocení. QIAGEN vyrábí a prodává více jak 500 produktů po celém světě. Spotřební kity a automatizační systémy jsou zaměřeny na oblasti molekulární diagnostiky (zdravotní péče), aplikovaného testování (forenzní a veterinární testování a bezpečnost potravin), farmacie (farmaceutické a biotechnologické společnosti) a vědy (vědecké projekty a výzkum). K 31. březnu 2013 měla společnost QIAGEN přibližně 4000 zaměstnanců ve více než 35 zemích po celém světě. Další informace lze nalézt na www.qiagen.com.

QIAGEN GmbH and DYNEX TECHNOLOGIES spol. s.r.o. announce that they have come to an Agreement for the distribution of QIAGEN portfolio into the territories of Czech and Slovak Republics. This Agreement is part of QIAGEN strategy to consolidate its Distribution Network in major countries by Partnering with local Companies able to provide total solutions and service to its Customers in the field of Molecular Biology, Instruments and Women Health.
The foreseen long-term partnership between QIAGEN and DYNEX aims to provide to Czech and Slovak existing or potential Customers the best possible offer in terms of instrument workflows, reagents, kits and service and to also make available new solutions addressing the future Laboratory needs.
QIAGEN QuantiFERON® product line remains available near CEEMED s.r.o. Further information can be found at www.ceemed.eu

About QIAGEN
QIAGEN N.V., a Netherlands holding company, is the leading global provider of Sample & Assay Technologies that are used to transform biological materials into valuable molecular information. Sample technologies are used to isolate and process DNA, RNA and proteins from biological samples such as blood or tissue. Assay technologies are then used to make these isolated biomolecules visible and ready for interpretation. QIAGEN markets more than 500 products around the world, selling both consumable kits and automation systems to Customers in the fields of: Molecular Diagnostics (human healthcare), Applied Testing (forensics, veterinary testing and food safety), Pharma (pharmaceutical and biotechnology companies) and Academia (life sciences research). As of March 31, 2013, QIAGEN employed approximately 4,000 people in more than 35 locations worldwide.
Further information can be found at www.qiagen.com .

Zkušební laboratoř DYNEX akreditovaná ČIA

V lednu 2013 jsme akreditovali zkušební laboratoř DYNEX. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Euroimmun mezi 5 nejlepšími firmami

Firma Euroimmun se umístila na skvělém 5. místě ze 100 oceněných malých a středních podniků (MSP) z celého Německa. Hodnoceno je každoročně asi 2 000 MSP s obratem 15 - 350 miliónů EUR

Větší komfort v orientaci IIFT konjugátu

Bližší popis je k dispozici v přiloženém dokumentu

Nová vzácná činidla pro typizaci krve

K prodeji jsou připravena dvě nová vzácná vysoce specifická činidla pro určení krevních skupin. Činidla máme skladem. Vzorky na vyzkoušení jsou zdarma.

Anti-Fya (klon P3TIM, kód NW)
Humánní monoklonální IgG činidlo, které se používá při nepříme anti-humánní globulinové metodě. Ve srovnávacím testování proti polyklonálním činidlům vykázala tato humánní monoklonální IgG protilátka silnější aktivitu proti většině buněk. Doba použitelnosti činidla je 3 roky a prodává se v 5 ml balení.

Anti-Leb (klon P3F234MD4, kód NY)
Humánní monoklonální IgA činidlo, které se používá při zkumavkové metodě s 5 minutovou inkubační fází při pokojové teplotě před centrifugací. Na rozdíl od některých konkurenčních myších monoklonálních činidel reaguje téměř tak silně s A1, A1B a B Leb vzorky jako se skupinou 0 Leb pozitivní. Doba použitelnosti činidla je 2 roky a prodává se ve 2 ml balení.

Funkční biooblečení SKINTOSKIN®

Firma Dynex se stala výhradním distributorem funkčního biooblečení značky SKINTOSKIN®. Funkční prádlo SKINTOSKIN® je vyrobeno ze speciálních vláken, která obsahují přírodní bavlnu, mořské řasy a stříbrné ionty. Prádlo z této specifické kombinace komponentů bylo úspěšně podrobeno klinickým studiím. Svým jedinečným složením produkty zaručují ochranu proti nepříjemným projevům onemocnění pokožky - např. svědění, zánětům a infekcím. Oblečení SKINTOSKIN® Vám poskytne konejšivý pocit druhé kůže, a tak je vhodné i pro lidi, kterým jsou běžné materiály nepříjemné. Navíc prádlo dobře odvádí pot a zamezuje nepříjemným pachům. Více informací na www.skintoskin.cz.

Digitální dermatoskop DB-MIPS

Integrovaný Standardizovaný analyzátor pro kožní léze. Melanom je smrtelně nebezpečný zhoubný nádor kůže, jeden typů rakoviny kůže, který se vyskytuje v některých zemích v 12- 15 případech na 100 000 obyvatel. Pro snížení počtu smrtelných případů, zaviněných melanomy je nutná časná detekce těchto nádorů a jejich včasné léčení. Dynex přináší do České republiky ojedinělý výrobek pro záchyt rakoviny kůže- melanomu. Po dvacet let probíhající výzkum organizovaný italskými odborníky vyústil v systém DB- Mips, což je digitální epi-dermatoskop s unikátním softwarem. Tento dermatoskop prostřednictvím softwaru umožňuje dermatologům objektivní analýzu kožních lézí, mapování celého kožního povrchu s jeho objektivní analýzou a to vše v reálném čase. Zjednodušuje průběžný monitoring a konzultace mezi odborníky. Jeho hlavními výhodami jsou objektivizace vyšetření, vysoká citlivost, ale hlavně screening v reálném čase. Automatizované objektivní měření: podpora pro včasnou diagnózu melanomu Počítačem podporovaná diagnóza představuje důležitou součást nových výzkumů a je nesmírně užitečná pro zvýšení diagnostické přesnosti. Jestliže je potřeba vyšetřit pacienta se 30 nebo 40 pigmentovými skvrnami, je nezbytné, aby diagnostický nástroj měl odpovídající technologie, které umožní expertovi dostat číselné návrhy týkající se všech měření okamžitě. To znamená, že v dnešní době není nasnadě pracovat s nástrojem, který začne jednotlivě zpracovávat měření až po uložení údajů o každé léze. Analýza musí probíhat „živě“ a okamžitě: přístroj musí vizualizovat měření a případné automatické diagnostiky přímo promítnout do živého obrazu. Specialista se pak může rozhodnout použít nástroj pro další kroky: ukládat, tisknout a objektivně porovnat všechna měření. Nezbytnou součástí digitálního přístroje je jeho vědecké kvalifikace a validace. Tento nástroj by měl být k nalezení ve vědeckých publikacích, které obsahují jeho přesný název, stejně jako popis dosažených výsledků a jejich diagnostickou přesnost. Tento nástroj musí být ověřen různých odborníků, aby bylo možné jeho výsledky považovat za přesné. Dnes je jediným systémem na světě, který je schopen provést „živé“ automatické měření pomocí multicentrická skupin, které byly vědecky potvrzeny, je DB-Mips (Burroni a Dell'Eva). Ověření výsledků bylo zveřejněno v několika vědeckých publikacích s velmi vynikajícími referencemi ze strany různých skupin výzkumných pracovníků.

Real Time PCR soupravy pro Line Gene K cykler

Soupravy od firmy SACACE jsou nově kompatibilní s dalším Real Time PCR přístrojem: Line Gene K instrument (Bioer Technology). Doposud bylo možné používat Real Time PCR s přístroji ROTOR-GENE (QIAGEN), ABI (APPLIED BIOSYSTEMS), MX (STRATAGENE), SMART CYCLER (CEPHEID), IQ (BioRad). Od 1. Září budeme akceptovat i objednávky Real Time PCR kitů pro použití s přístrojem Line Gene K.

Nové Real Time PCR soupravy

Nové kvantitativní Real Time PCR soupravy: B202-50FRT Chlamydia trachomatis Quant Real-TM, B201-50FRT Mycoplasma hominis Quant Real-TM, B204-50FRT Neisseria gonorrhoeae Quant Real-TM, Nové MultiPlex Real Time PCR soupravy: TB60-100FRT C. trachomatis/Ureaplasma/M. hominis/M. genitalium Real-TM, TB61-100FRT N. gonor./C. trachomatis/T. vaginalis/ M. genitalium Real-TM, V205-50FRT HSV 1/2 Quant Real-TM Více informací na: hvlastnikova(zavináč)dynex.cz, či www.sacace.com

Real Time PCR Chřipky - prasečí, ptačí i sezónní

Společnost Dynex nabízí k vyzkoušení ucelený sortiment kitů pro stanovení: - sezónní chřipky A i B - screening chřipky A kmenů H5, H7 a H9 - prasečí (mexické) chřipky - ptačí chřipky H5N1 - screening ptačí chřipky H5 a H7 - parainfluenza Viry - hRSV Více informací naleznete v sekci "diagnostika/molekulární biologie"

HAV, HBV a HCV v nabídce diagnostických souprav

Firma Dynex rozšiřuje nabídku ELISA testů o diagnostika pro stanovení parametrů virových hepatitid výrobce General Biologicals Corporation: HAV IgM, HAV IgG, HBsAg, anti–HBs, anti-HBc IgG a anti-HBc IgM, HBe + anti-HBe, konfirmaceHBsAg a standard pro anti -HBs , anti-HCV . Všechny produkty splňují podmínku udělení CE certifikátu a nesou označení IVD.Všechny uvedené ELISA soupravy jsou aplikovatelné jak pro manuální, semiautomatické nebo plně automatické zpracování na ELISA automatech. Velmi důležitým krokem pro rozhodnutí uvést tyto testy na náš trh byla mimo kvality také cena. V porovnání s jinými soupravami cena všech souprav GBC vychází velmi příznivě. Ceny, návody a další informace o této novince získáte od zástupců firmy Dynex.

Produkty firem Galantos Genetics a Whatman

Náš sortiment nabízených produktů se rozšířil o testy na specifický průkaz lidského biologického materiálu od firmy Galantos Genetics (RSID testy na průkaz krve, spermatu a slin, Sperm HY-Liter souprava určená k identifikaci lidských spermií pod mikroskopem pomocí specifického fluorescenčního značení ). Firma Whatman, známý výrobce produktů pro filtraci, se stala součástí nadnárodní společnosti GE Healthcare. Kromě filtračních papírů nabízíme také FTA karty - univerzální pomůcku pro zajišťování a uchovávání různých druhů biologického materiálu (krev, sliny, sperma, tkáňové homogenáty, čistá DNA, rostlinné homogenáty, mikrobiální kultury, plodová voda). Pro podrobnější informace o těchto produktech nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese jhajkova(zavináč)dynex.cz

Nový produkt

Firma Dynex nabízí soupravu na detekci viru prasečí chřipky A/H1 metodou Real-Time PCR od firmy Sacace. Pro podrobnější informace nás kontaktujte.

Kalibrační laboratoř Dynex

V březnu 2009 byla Kalibrační laboratoř Dynex akreditována ČIA pro kalibrace pipet. Více informací a objednávkový list naleznete v nové sekci Kalibrační laboratoř.

Real Time PCR PneumoPlex

Diagnostická souprava pro průkaz atypických respiračních bakterií

Nové Real Time PCR soupravy firmy Sacace

Italská firma Sacace uvedla na trh 3 nové produkty pro detekci závažných trombofilních mutací. Jedná se o soupravy MTHFRC677T SNP Screen, FV Leiden G1691A SNP Screen, FII G20210A SNP Screen. Více informací v sekci "diagnostika/molekulární biologie".

Novinky v Real Time PCR diagnostice

Firma Prodesse uvedla na trh 2 nové CE IVD diagnostické soupravy: Real Time PCR souprava pro kvalitativní stanovení lidského Metapneumoviru (hMPV), Real Time PCR souprava pro kvalitativní stanovení parainfluenza viru 1,2 a 3. Oba kity jsou určeny pro použití s přístrojem Smart Cycler®II(Cepheid). Soupravy zahrnují veškeré potřebné reagencie včetně interních a pozitivních kontrol.

Nová řada pipet Finnpipette F3

Na trh byla uvedena nová řada pipet Finnpipette F3. Tyto produkty nyní splňují požadavky směrnice 98/79/EC, jsou zařazeny jako zdravotnický prostředek in vitro. Jedná se o zcela nové pipety s unikátním systémem nastavení objemu, velkým a snadno čitelným displejem, vynikající ergonomií s tělem odolným UV záření. To vše za vynikající cenu a nyní se sníženou sazbou DPH 9%.

Mykotoxiny - detekční soupravy od Romerlabs

Komplexní řešení diagnostiky MYKOTOXINŮ v potravinách a krmivech. V nabídce zahrnuty IMUNOAFINITNÍ KOLONY (Starline), CLEAN UP multifunkční kolony (Mycosept a Multisept), ELISA (Agraquant), Stripy (Agrastrip) , Mykotoxin standardy (Biopure). Soupravy zahrnují detekci následujících agens: AFLATOXIN TOTAL, AFLATOXIN M1, DON, OCHRATOXIN, ZEARALENON, PATULIN, FUMONISIN, TRICHO.

zNose® - "elektronický nos" pro analýzu plynů

Nový ultrarychlý přenosný plynový chromatograf vyvinutý firmou Electronic Sensor Technology (EST) je přelomem v analýze chemických výparů, aromat, vůní a zápachů. Toto revoluční zařízení je vhodné pro analýzu těchto parametrů v chemickém a potravinářském průmyslu, hygieně životního prostředí, bezpečnostní ochraně státu a v mnoha dalších oblastech.

PCR BOX s HEPA filtrací nyní za 33 600 Kč

Box pro PCR s HEPA filrací, UV lampou s časovým spínačem a vestavěným osvětlením nabízíme za pouhých 33 600 Kč, s DPH za 39 984 Kč. Šířka pracovní plochy 630 mm.

Rozplněné destičky pro stanovení specifického IgE

Pro všechny uživatele systému pro stanovení specifického IgE RISA i pro nové zájemce nyní nabízíme možost dodání destičky naplněné alergeny podle vašeho rozpisu. Objednávky přijímáme výhradně přes internetové rozhraní. Pro více informací a registraci do systému kontaktujte naše aplikační specialisty nebo tbystricky(zavináč)dynex.cz.

 Starší aktuality
     Web realizoval OCTOPUS
© DYNEX. Všechna práva vyhrazena. DYNEX - office(zavináč)dynex.cz RSS