CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

JPD 3

  • Projekt:

    Vzdělávání v laboratorních metodách

  • Poskytovatel: Hlavní město Praha
  • Realizace: 2005-2008
  • Status: Ukončený

Cílem tohoto  projektu bylo poskytování znalostí o nejnovějších metodách a novinkách  v oblasti laboratorní diagnostiky, a to formou teoretických i praktických  vzdělávacích akcí. Projekt spočíval v realizaci odborných kurzů a seminářů  z oblasti laboratorních metod, které byly určeny zejména pracovníkům  laboratoří a nemocnic, ale i studentům vysokých škol v rámci jejich  praktické přípravy. Vedle oblasti zdravotnictví byly pořádány také semináře se  zaměřením na protidrogovou prevenci a na rozšíření povědomí o problematice  rakoviny děložního čípku, které byly určeny pro učitele základních a středních  škol a pro zástupce neziskových organizací. Projekt byl pro velký zájem a  pozitivní ohlasy účastníků o 8 měsíců prodloužen (do května 2008).

Dynex Dynex