CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

TIP -Vývoj PCR diagnostik

  • Projekt:

    Vývoj molekulárně-biologických diagnostických souprav pro průkaz vybraných bakteriálních a virových infekcí

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2009-2013
  • Status: Ukončený

Cílem projektu byl návrh a vývoj nových molekulárně-biologických diagnostických souprav pro průkaz vybraných agens způsobujících závažné meningitidy. Na základě poptávky klinických pracovišť byla zvolena taková agens, kde metoda PCR významně urychlí stanovení diagnózy a pomůže snížit rozsah poškození zdraví, popř. přispět k záchraně života pacienta. Na základě požadavků zákazníků byla vytvořena multiplex podoba souprav. Realizace projektu byla oproti původnímu plánu prodloužena o 1 rok a jeho věcná náplň doplněna o vývoj molekulárně-biologické diagnostické soupravy pro detekci genů způsobujících rezistenci vůči antibiotikům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex