CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

OPPIK NEMOVITOSTI

  • Projekt:

    Rekonstrukce - Rozšíření výrobních prostor společnosti DYNEX

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2015-2018
  • Status: Ukončený

Cílem projektu je rozšíření výrobních prostor společnosti. Projekt bude realizován ve stávajícím areálu společnosti, kde již byla v minulosti vybudována nová provozovna na místě zchátralého kravína. Předmětem projektu je plechová hala - bývalá výkrmna prasat, která bude odstraněna a na jejím půdoryse bude vybudována novostavba o dvou nadzemních podlažích.Objekt bude primárně sloužit k výrobě laboratorních zařízení, jež jsou výsledkem vývoje realizovaného samotným žadatelem. V objektu se bude nacházet montážní dílna, obrobna, mechanická dílna, svařovna, oddělení konstrukce, technologa atd. Vedle výroby bude značná část prostor využívána také k vývojové činnosti a testování přístrojů a diagnostik s cílem vyvinout nové výrobky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex