CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

OPPIK MARKETING II

  • Projekt:

    Podpora exportu společnosti DYNEX prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích II.

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2018-2020
  • Status: Probíhající

Cílem projektu je podpora exportních možností společnosti prostřednictvím účasti na několika zahraničních veletrzích tématicky zaměřených na zdravotnictví, laboratorní techniku apod. Konkrétně se bude jednat o účast na 6 veletrzích MEDICA Düsseldorf, Zdravookhraneniye Moskva, Swedish LabDays Stockholm, MEDICA Düsseldorf, MEDLAB Middle East Dubai, MEDLAB Asia Pacific Singapur. Projekt se zaměřuje na posílení schopnosti společnosti (MSP) nacházet a zejména vstupovat na nové trhy, které jsou geograficky vzdálenější a jsou pro ně charakteristické odlišné obchodní zvyklosti. Rozšíří se tím exportní působnost společnosti, dojde k navýšení objemu výroby a celkovému růstu obratu. Společnosti se tak podaří úspěšně naplnit svou obchodní koncepci, posílit svůj hospodářský růst a konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex