CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

OPPIK MARKETING

  • Projekt:

    Podpora exportu společnosti DYNEX prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2015-2018
  • Status: Ukončený

Cílem projektu je podpora exportních možností společnosti prostřednictvím účasti na několika zahraničních veletrzích tématicky zaměřených na zdravotnictví, laboratorní techniku apod. Konkrétně se bude jednat o 7 účastí na veletrzích MEDICA Düsseldorf, MEDLAB Dubai, ECCMID Vídeň, AACC San Diego a EuroLab Varšava. Projekt se zaměřuje na posílení schopnosti společnosti (MSP) nacházet a zejména vstupovat na nové trhy, které jsou geograficky vzdálenější a jsou pro ně charakteristické odlišné obchodní zvyklosti. Rozšíří se tím exportní působnost společnosti, dojde k navýšení objemu výroby a celkovému růstu obratu. Společnosti se tak podaří úspěšně naplnit svou obchodní koncepci, posílit svůj hospodářský růst a konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex