CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

OPPIK INOVACE – Inovační projekt – I. výzva

  • Projekt:

    Zavedení výroby nového laboratorního přístroje DYNABLOT Heat

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2015-2018
  • Status: Ukončený

Cílem projektu je uvedení na trh nového produktu DYNABLOT Heat, který přináší vylepšené technické a užitné vlastnosti oproti stávajícím konkurenčním produktům dostupným na trhu. Současně bude v souvislosti se zaváděním nové technologie vyhřívání do výroby inovován i výrobní proces. V současné době nabývají ve zdravotnické laboratorní praxi na oblibě a četnosti moderní metody hybridizace, neboť umožňují v jednom kroku vyšetřit více parametrů (multiplex), tj. jsou ekonomicky výhodné a vysoce citlivé. Ve většině případů se však používá pouze manuální zpracování, což přináší zvýšené riziko chybovosti, nestandardnosti, neumožňuje optimalizaci techniky a má značné nároky na pracovní sílu. Technologie zahraničních výrobců dostupné na trhu nesplňují požadavky praxe na technické parametry přístroje (např. princip ohřevu, stabilita teploty, přesnost dosažené teploty, rychlost ohřevu a ochlazení) a jsou finančně velmi nákladné. Na trhu není dostupná technologie - zdravotnický laboratorní přístroj, který by svými technickými parametry odpovídal požadavkům praxe (laboratoří) na provádění vyšetření metodou hybridizace. Přístroje zahraničních výrobců jsou navíc poměrně finančně nákladné. Zdravotnické laboratoře nemají k dispozici vhodné přístroje pro automatizaci vyšetření prováděného metodou hybridizace. Pro provedení vyšetření používají různé jednodušší běžné samostatné přístroje a celý proces vyšetření doplňují manuálními kroky. Nový přístroj oproti konkurenčním produktům zahraničních firem, odstranil jejich stávající nedostatky. Byla vyvinuta nová koncepce řešení vyhřívacího modulu, a to s použitím suchého ohřevu, ovšem při dosažení vysoké přesnosti řízení teploty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex