DYNEX
GLOBAL

OPPI INOVACE IV

  • Projekt:

    Zavedení výroby nového laboratorního přístroje DYNABLOT Atomatic

  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Realizace: 2013-2014
  • Status: Ukončený

Cílem projektu je zavedení výroby nového produktu DYNABLOT Automatic, který je výsledkem vlastní výzkumné a vývojové činnosti žadatele. Jedná se o plně automatický přístroj pro zpracování imunoblotů. Hlavní inovací přístroje je možnost plně automatizovaného zpracování vyšetření, kdy je od obsluhy vyžadováno pouze vložení stripů do reakčních jamek. Všechny ostatní činnosti od čtení identifikačních čísel vzorků, plnění a odsávání reagencií, pipetování a ředění vzorků až po závěrečné snímání obrazu stripů kamerou jsou prováděny automaticky, což umožní pohodlnější práci s přístrojem. Díky těmto vlastnostem přístroj plně vyhovuje požadavkům akreditovaných laboratoří na standardizaci práce v laboratoři. V rámci projektu bude zavedena sériová výroba a bude inovován výrobní proces, a to prostřednictvím zavedení nových IT technologií do výroby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dynex Dynex