DYNEX
GLOBAL

OPLZZ ADAPTABILITA

  • Projekt:

    Profesní vzdělávání a zavedení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů

  • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Realizace: 2014-2015
  • Status: Ukončený

Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Dalším cílem projektu je vytvoření a implementace systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci. Realizace projektu by měla vést k nastavení strategického řízení lidských zdrojů, které se bude odrážet v komplexním a plánovitém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. Potřeba realizace projektu vychází z dynamického rozvoje, kterým společnost prochází. Původně obchodní společnost se transformuje na výrobní, založenou výhradně na vlastním vývoji a inovacích. Současně došlo k vybudování kapacitně větší provozovny a sjednocení všech provozů, což si žádá i reorganizaci způsobu práce a některých interních procesů, prohloubení specializace pracovních pozic, přenesení některých činností dosud realizovaných externě dovnitř podniku a užší zaměření na dílčí činnosti. Realizace projektu je rozdělena do 10 klíčových aktivit - řízení projektu a vytvoření systému řízení LZ, rovné příležitosti žen a mužů a vzdělávací aktivity dle jednotlivých oddělení v podnicích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynex Dynex