CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

EUREKA – Vývoj přístrojů II.

  • Projekt:

    Vývoj automatického diagnostického systému

  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Realizace: 2009-2011
  • Status: Ukončený

Cílem projektu  je vyvinout nový automatický přístroj určený pro diagnostiku hladiny protilátek,  který by vyplnil mezeru v současné nabídce automatických systémů a přitom  vycházel z laboratorního schématu běžných dostupných metodik  s důrazem na rychlost a standardnost vyšetření. Přístroj bude využitelný v infekční  sérologii, imunologii, parazitologii, pro diagnostiku specifických IgE  protilátek v alergologii a specifických antigenů v diagnostice  určitých onemocnění.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dynex Dynex