DYNEX
GLOBAL

EUREKA – Vývoj PCR diagnostik

  • Projekt:

    Vývoj a výroba molekulárně-diagnostických laboratorních souprav

  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Realizace: 2006-2007
  • Status: Ukončený

Tento projekt byl zaměřen na vývoj, výrobu a zavedení molekulárně-biologických diagnostik pro rychlou a citlivou diagnostiku virů a bakterií způsobujících onemocnění člověka nebo zvířat. Výběr konkrétních patogenů byl zvolen na základě potřeb a požadavků koncových zákazníků – klinických laboratoří se zřetelem na výběr těch patogenů, u kterých jsou běžné diagnostické postupy nevyhovující. Primárně byla pro řešení projektu zvolena Real Time PCR diagnostika původců Lymeské boreliózy z klinických vzorků a z materiálů tohoto přenašeče s ohledem na epidemiologickou identifikaci jednotlivých druhů. V současné době společnost disponuje 3 hotovými kity pro detekci Borrelia burgdorferi S, pro diagnostiku respiračních onemocnění (PneumoPlex) a pro detekci bakteriálních původců meningitid (MeningoPlex).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dynex Dynex