CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

CENTER OF COMPETENCE

  • Projekt:

    Center of competence for molecular diagnostics and personalized medicine – 2. veřejná soutěž

  • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
  • Realizace: 2014-2019
  • Status: Ukončený

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.
Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Technologická agentura České republiky
Technologická agentura České republiky
Dynex Dynex