DYNEX
GLOBAL

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM MV ČR

  • Projekt:

    Nové syntetické drogy - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie

  • Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
  • Realizace: 2012-2015
  • Status: Ukončený

Projekt řeší závažnou problematiku v současné době masivně se rozšiřujících nových syntetických drog, jejichž možnosti chemické identifikace jsou kvůli nedostupnosti analytických databází a referenčních standardů velmi omezené. Cílem projektu je tedy vytvořit informační a analytickou databázi a vyvinout a uvést do praxe rychlé imunodetekční soupravy pro orientační testování (sliny, pot) na hlavní skupiny NSD. Dalším cílem je u nejčastěji zneužívaných látek provést kontrolované behaviorální, farmakokinetické a biotransformační studie na potkanech s cílem charakterizovat účinky těchto látek a vytvořit metodiky jejich detekce v biologických materiálech. Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Kriminalistickým ústavem Policie ČR Praha, Psychiatrickým centrem Praha, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a společností Alfarma, s.r.o.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
Dynex Dynex