CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

C1

C1

 • automatický přípravný systém pro separaci a izolaci jednotlivých buněk s následující reverzní transkripcí a amplifikací nukleových kyselin
 • připravené jednobuněčné templáty se mohou použít pro mRNA sekvenování, DNA sekvenování, epigentiku nebo miRNA expresi
 • ve srovnání s 384 PCR formátem, C1 v jediném experimentu vygeneruje 24x více dat
 • soustředěním a automatizací jednotlivých kroků do jednoho přístroje je možné zredukovat variabilitu způsobenou klasickým použitím různých platforem pro jednotlivé kroky
 • jako u většiny systémů firmy Fluidigm, je fungování tohoto přístroje založeno na principu mikrofluidní technologie
 • C1 izoluje jednotlivé buňky do individuálních reakčních komůrek (IFC)
 • opticky čiré IFC umožňují kontrolovat pod mikroskopem jednotlivé fluorescentně značené buňky, lze tak zjistit jejich životnost, popřípadě sledovat značené povrchové markery
 • buňky jsou pak automaticky zlyzovány a zpracovány a templát může být použit pro qPCR nebo sekvenační analýzu
 • celý proces trvá méně než 4 hodiny

 

Pozitiva využití C1 přístroje:

 • PŘESNOST: možnost detekovat rozdíly v heterogenních populacích s přesností jednotlivé buňky
 • JEDNODUCHOST: jednoduchý izolační proces jednotlivých buněk s jasně definovaným experimentálním workflow
 • RYCHLOST: minimalizovaný čas operátora díky automatizaci a velmi redukovaný čas ručního pipetování
 • FLEXIBILITA: lze použít již předem připravené aplikace pro analýzu RNA a DNA nebo si sestavit vlastní protokol na C1 Open App (https://www.fluidigm.com/c1openapp)

 
Více informací naleznete zde

Technické informace o C1

Záruka C1

1 C1

2 C1

3 C1

4 C1

5 C1

6 C1

7 C1

8 C1

9 C1

10 C1

C1
 • Výrobce: Fluidigm
Galerie
C1
C1

C1

 • automatický přípravný systém pro separaci a izolaci jednotlivých buněk s následující reverzní transkripcí a amplifikací nukleových kyselin
 • připravené jednobuněčné templáty se mohou použít pro mRNA sekvenování, DNA sekvenování, epigentiku nebo miRNA expresi
 • ve srovnání s 384 PCR formátem, C1 v jediném experimentu vygeneruje 24x více dat
 • soustředěním a automatizací jednotlivých kroků do jednoho přístroje je možné zredukovat variabilitu způsobenou klasickým použitím různých platforem pro jednotlivé kroky
 • jako u většiny systémů firmy Fluidigm, je fungování tohoto přístroje založeno na principu mikrofluidní technologie
 • C1 izoluje jednotlivé buňky do individuálních reakčních komůrek (IFC)
 • opticky čiré IFC umožňují kontrolovat pod mikroskopem jednotlivé fluorescentně značené buňky, lze tak zjistit jejich životnost, popřípadě sledovat značené povrchové markery
 • buňky jsou pak automaticky zlyzovány a zpracovány a templát může být použit pro qPCR nebo sekvenační analýzu
 • celý proces trvá méně než 4 hodiny

 

Pozitiva využití C1 přístroje:

 • PŘESNOST: možnost detekovat rozdíly v heterogenních populacích s přesností jednotlivé buňky
 • JEDNODUCHOST: jednoduchý izolační proces jednotlivých buněk s jasně definovaným experimentálním workflow
 • RYCHLOST: minimalizovaný čas operátora díky automatizaci a velmi redukovaný čas ručního pipetování
 • FLEXIBILITA: lze použít již předem připravené aplikace pro analýzu RNA a DNA nebo si sestavit vlastní protokol na C1 Open App (https://www.fluidigm.com/c1openapp)

 
Více informací naleznete zde

 • Výrobce: Fluidigm
Dynex Dynex