CZ
E-shop
DYNEX
GLOBAL

Biomark HD systém

Biomark HD systém

 • vysokokapacitní real-time PCR instrument pro kvantifikaci stovek až tisíců qPCR reakcí v jediném dni
 • vysoká senzitivita s možností kvantifikace až stovky genů v rámci jednotlivé buňky, automatizace, nanolitrové objemy qPCR reakce a flexibilita v návrhu experimentu, je umožněna revoluční mikrofluidní technologií: IFC (integrated fluidic circuits)

 

Pozitiva vysokokapacitní analýzy s přístrojem Biomark HD:

 • FLEXIBILITA: volnost v navrhování velikosti experimentu a širokého spektra genomických aplikací v rámci genové exprese, genotypování, digitální PCR
 • SENSITIVITA: umožňuje klasické genové profilování až do úrovně jednotlivé buňky
 • RYCHLOST: zrychluje výzkum generováním velkého množství dat (z 96 vzorků a 96 prob = 9216 qPCR reakcí),  automatizací řady procesů téměř eliminuje možnost pipetovací chyby
 • EFEKTIVITA: umožňuje studium malého objemu vzácných vzorků, citelně menší spotřebu reagencií a signifikantní úsporu času a finančních prostředků

 

Systém zahrnuje:

 • BioMark HD: qPCR instrument
 • původní verze s různými IFC kontrolery (pro různé druhy arají) nebo Juno kontroler (univerzální přístroj pro všechny druhy arrají)
 • možnosti systému lze rozšířit v kombinaci s C1 a Juno

 

Více informací naleznete zde.

Technické informace o Biomark HD systém

Záruka Biomark HD systém

1 Biomark HD systém

2 Biomark HD systém

3 Biomark HD systém

4 Biomark HD systém

5 Biomark HD systém

6 Biomark HD systém

7 Biomark HD systém

8 Biomark HD systém

9 Biomark HD systém

10 Biomark HD systém

Biomark HD systém
 • Výrobce: Fluidigm
Galerie
Biomark HD systém Biomark HD systém Biomark HD systém Biomark HD systém Biomark HD systém
Biomark HD systém

Biomark HD systém

 • vysokokapacitní real-time PCR instrument pro kvantifikaci stovek až tisíců qPCR reakcí v jediném dni
 • vysoká senzitivita s možností kvantifikace až stovky genů v rámci jednotlivé buňky, automatizace, nanolitrové objemy qPCR reakce a flexibilita v návrhu experimentu, je umožněna revoluční mikrofluidní technologií: IFC (integrated fluidic circuits)

 

Pozitiva vysokokapacitní analýzy s přístrojem Biomark HD:

 • FLEXIBILITA: volnost v navrhování velikosti experimentu a širokého spektra genomických aplikací v rámci genové exprese, genotypování, digitální PCR
 • SENSITIVITA: umožňuje klasické genové profilování až do úrovně jednotlivé buňky
 • RYCHLOST: zrychluje výzkum generováním velkého množství dat (z 96 vzorků a 96 prob = 9216 qPCR reakcí),  automatizací řady procesů téměř eliminuje možnost pipetovací chyby
 • EFEKTIVITA: umožňuje studium malého objemu vzácných vzorků, citelně menší spotřebu reagencií a signifikantní úsporu času a finančních prostředků

 

Systém zahrnuje:

 • BioMark HD: qPCR instrument
 • původní verze s různými IFC kontrolery (pro různé druhy arají) nebo Juno kontroler (univerzální přístroj pro všechny druhy arrají)
 • možnosti systému lze rozšířit v kombinaci s C1 a Juno

 

Více informací naleznete zde.

 • Výrobce: Fluidigm
Dynex Dynex