DYNEX
GLOBAL

Sekvenování RNA Revvity

Dokumenty ke stažení

Sekvenování RNA Revvity

Sekvenování RNA se běžně používá jak v klinické praxi, tak i ve výzkumu. Sekvenování transkriptomu (total RNA) poskytuje informaci o tom, jaké geny jsou momentálně exprimované v biologickém vzorku. Porovnáním úrovní exprese jednotlivých genů lze zmapovat, jak reaguje molekulární aparát buněk na  změnu prostředí, či přítomnost patogena, nebo jaké geny jsou aktivní v různých stádiích ontogeneze.

Pro sekvenování RNA nabízíme vysoce kvalitní chemii od Revvity pro přípravu NGS knihoven.Total RNA Library Prep Kits

NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit 2.0
Automatizovatelný kit pro rychlou přípravu NGS knihoven pro Illumina sekvenátory z velkou uniformitou pokrytí, nízkou úrovní duplikace a více než 99% řetězcovou specificitou. Je kompatibilní s pipetovací stanicí Sciclone® G3 NGSx iQ™.
Kit však lze jednoduše zpracovat i manuálně.

CRISPRclean® Plus Stranded Total RNA Prep with rRNA Depletion

  • Jumpcode Genomics CRISPRclean® Plus Stranded Total RNA Prep with rRNA Depletion (Human, Mouse, Rat, Pan Bacteria) je kit, optimalizovaný pro direkční přípravu RNA knihoven využívající depleci s využitím CRISPR, která zvyšuje citlivost pro detekci méně exprimovaných a biologicky relevantních transkriptů z komplexních vzorků. Optimalizovaný pracovní postup s celkovou dobou 9 hodin (manuální část postupu zabere 3,5 hodiny) se skládá ze 7 jednoduchých kroků s několika bezpečnými body, kdy je možné práci přerušit.
  • Ribodeplece, poháněná technologií CRISPR-Cas9, je vysoce účinná a naprogramovaná tak, aby odřízla ribozomální RNA z lidských sekvencí (5S, 5,8S, 18S, 28S, 45S (prekurzor), mitochondriální sekvence 12S a 16S) a 212 bakteriálních druhů ze všech fylů (sekvence 5S, 16S a 23S rRNA).

NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit
Směrová RNA-seq příprava knihoven pro sekvenátory Illumina.

NEXTFLEX® Rapid RNA-Seq Kit
Flexibilní řešení pro vytvoření single a pair-end readů a vysoká variabilita možností multiplexování.

 

Small RNA Library Prep Kits

NEXTFLEX® Small RNA-Seq Kit v4
Kit kompletně bez gelu (Gel-free) pro přípravu sekvenačních kníhoven pro analýzu množství a složení miRNA z malého vstupního množství total RNA (1 ng). Patentovaná technologie optimalizovaná pro náročné vzorky, jako je synoviální tekutina, plazma nebo sérum, včetně exozomů.

NEXTFLEX® tRNA/YRNA Blockers
Zmenšuje množství YRNA a tRNA fragmentů v knihovnách malých RNA, tim samým je dosažené navýšení počtu miRNA readů.

 

Adaptéry pro multiplexování na Illumina sekvenátoréch a kuličky pro poly (A) selekci

NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0 Unique Dual Index Barcodes (1-1,536)
UDI adaptéry pro platformu Illumina® s barkodem (10 nt indexů na obou koncích adaptérů, 1 – 1,536).

NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0 Unique Dual Index Barcodes (1-384)
UDI adaptéry s barkodem pro Illumina sekvenátory (8 nt indexů na obou koncích adaptérů, 1 – 384).

NEXTFLEX® RNA-Seq Barcodes
Adaptéry s barkodem pro Illumina sekvenátory (6 nukleotidová sekvence barkodů, 1-48).

NEXTFLEX-96™ RNA-Seq Barcodes
Adaptéry s barkodem pro Illumina sekvenátory (8 nukleotidová sekvecne barkodů, 1-96).

NEXTFLEX® RiboNaut™ rRNA depletion kit (human, mouse, rat)
rRNA deplece na základě hybridizace, která používá total RNA jako vstup.

NEXTFLEX® Poly(A) Beads
Magnetické kuličky pro přečištění mRNA. 

Technické informace o Sekvenování RNA Revvity

Záruka Sekvenování RNA Revvity

1 Sekvenování RNA Revvity

2 Sekvenování RNA Revvity

3 Sekvenování RNA Revvity

4 Sekvenování RNA Revvity

5 Sekvenování RNA Revvity

6 Sekvenování RNA Revvity

7 Sekvenování RNA Revvity

8 Sekvenování RNA Revvity

9 Sekvenování RNA Revvity

10 Sekvenování RNA Revvity

Sekvenování RNA Revvity
  • Výrobce: Revvity, Inc.
Sekvenování RNA Revvity

Sekvenování RNA Revvity

Sekvenování RNA se běžně používá jak v klinické praxi, tak i ve výzkumu. Sekvenování transkriptomu (total RNA) poskytuje informaci o tom, jaké geny jsou momentálně exprimované v biologickém vzorku. Porovnáním úrovní exprese jednotlivých genů lze zmapovat, jak reaguje molekulární aparát buněk na  změnu prostředí, či přítomnost patogena, nebo jaké geny jsou aktivní v různých stádiích ontogeneze.

Pro sekvenování RNA nabízíme vysoce kvalitní chemii od Revvity pro přípravu NGS knihoven.Total RNA Library Prep Kits

NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit 2.0
Automatizovatelný kit pro rychlou přípravu NGS knihoven pro Illumina sekvenátory z velkou uniformitou pokrytí, nízkou úrovní duplikace a více než 99% řetězcovou specificitou. Je kompatibilní s pipetovací stanicí Sciclone® G3 NGSx iQ™.
Kit však lze jednoduše zpracovat i manuálně.

CRISPRclean® Plus Stranded Total RNA Prep with rRNA Depletion

  • Jumpcode Genomics CRISPRclean® Plus Stranded Total RNA Prep with rRNA Depletion (Human, Mouse, Rat, Pan Bacteria) je kit, optimalizovaný pro direkční přípravu RNA knihoven využívající depleci s využitím CRISPR, která zvyšuje citlivost pro detekci méně exprimovaných a biologicky relevantních transkriptů z komplexních vzorků. Optimalizovaný pracovní postup s celkovou dobou 9 hodin (manuální část postupu zabere 3,5 hodiny) se skládá ze 7 jednoduchých kroků s několika bezpečnými body, kdy je možné práci přerušit.
  • Ribodeplece, poháněná technologií CRISPR-Cas9, je vysoce účinná a naprogramovaná tak, aby odřízla ribozomální RNA z lidských sekvencí (5S, 5,8S, 18S, 28S, 45S (prekurzor), mitochondriální sekvence 12S a 16S) a 212 bakteriálních druhů ze všech fylů (sekvence 5S, 16S a 23S rRNA).

NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit
Směrová RNA-seq příprava knihoven pro sekvenátory Illumina.

NEXTFLEX® Rapid RNA-Seq Kit
Flexibilní řešení pro vytvoření single a pair-end readů a vysoká variabilita možností multiplexování.

 

Small RNA Library Prep Kits

NEXTFLEX® Small RNA-Seq Kit v4
Kit kompletně bez gelu (Gel-free) pro přípravu sekvenačních kníhoven pro analýzu množství a složení miRNA z malého vstupního množství total RNA (1 ng). Patentovaná technologie optimalizovaná pro náročné vzorky, jako je synoviální tekutina, plazma nebo sérum, včetně exozomů.

NEXTFLEX® tRNA/YRNA Blockers
Zmenšuje množství YRNA a tRNA fragmentů v knihovnách malých RNA, tim samým je dosažené navýšení počtu miRNA readů.

 

Adaptéry pro multiplexování na Illumina sekvenátoréch a kuličky pro poly (A) selekci

NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0 Unique Dual Index Barcodes (1-1,536)
UDI adaptéry pro platformu Illumina® s barkodem (10 nt indexů na obou koncích adaptérů, 1 – 1,536).

NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0 Unique Dual Index Barcodes (1-384)
UDI adaptéry s barkodem pro Illumina sekvenátory (8 nt indexů na obou koncích adaptérů, 1 – 384).

NEXTFLEX® RNA-Seq Barcodes
Adaptéry s barkodem pro Illumina sekvenátory (6 nukleotidová sekvence barkodů, 1-48).

NEXTFLEX-96™ RNA-Seq Barcodes
Adaptéry s barkodem pro Illumina sekvenátory (8 nukleotidová sekvecne barkodů, 1-96).

NEXTFLEX® RiboNaut™ rRNA depletion kit (human, mouse, rat)
rRNA deplece na základě hybridizace, která používá total RNA jako vstup.

NEXTFLEX® Poly(A) Beads
Magnetické kuličky pro přečištění mRNA. 

  • Výrobce: Revvity, Inc.
Dynex Dynex