DYNEX
GLOBAL

Sekvenování RNA Celemics

Dokumenty ke stažení

Sekvenování RNA Celemics

Sekvenování RNA se běžně používá jak v klinické praxi, tak i ve výzkumu. Sekvenování transkriptomu (total RNA) poskytuje informaci o tom, jaké geny jsou momentálně exprimované v biologickém vzorku. Porovnáním úrovní exprese jednotlivých genů lze zmapovat, jak reaguje molekulární aparát buněk na  změnu prostředí, či přítomnost patogena, nebo jaké geny jsou aktivní v různých stádiích ontogeneze.

Cílené sekvenování RNA Celemics slouží k získání informací o úrovni exprese vybraných genů. Narozdíl od sekvenování celého transkriptomu, je levnější a snižuje nároky na sekvenační kapacitu. Ve srovnání s některými konkurenčními produkty, který se zaměřují pouze na části exonů, má cílené sekvenování RNA od Celemics vyšší uniformitu a pokrytí. Srovnávací test mezi cíleným sekvenováním RNA od Celemics a sekvenováním celkové RNA ukazuje, že řešení od Celemics poskytuje dvakrát vyšší pokrytí při hloubce sekvenování 100X.

Technické informace o Sekvenování RNA Celemics

Záruka Sekvenování RNA Celemics

1 Sekvenování RNA Celemics

2 Sekvenování RNA Celemics

3 Sekvenování RNA Celemics

4 Sekvenování RNA Celemics

5 Sekvenování RNA Celemics

6 Sekvenování RNA Celemics

7 Sekvenování RNA Celemics

8 Sekvenování RNA Celemics

9 Sekvenování RNA Celemics

10 Sekvenování RNA Celemics

Sekvenování RNA Celemics
  • Výrobce: Celemics, Inc.
Sekvenování RNA Celemics

Sekvenování RNA Celemics

Sekvenování RNA se běžně používá jak v klinické praxi, tak i ve výzkumu. Sekvenování transkriptomu (total RNA) poskytuje informaci o tom, jaké geny jsou momentálně exprimované v biologickém vzorku. Porovnáním úrovní exprese jednotlivých genů lze zmapovat, jak reaguje molekulární aparát buněk na  změnu prostředí, či přítomnost patogena, nebo jaké geny jsou aktivní v různých stádiích ontogeneze.

Cílené sekvenování RNA Celemics slouží k získání informací o úrovni exprese vybraných genů. Narozdíl od sekvenování celého transkriptomu, je levnější a snižuje nároky na sekvenační kapacitu. Ve srovnání s některými konkurenčními produkty, který se zaměřují pouze na části exonů, má cílené sekvenování RNA od Celemics vyšší uniformitu a pokrytí. Srovnávací test mezi cíleným sekvenováním RNA od Celemics a sekvenováním celkové RNA ukazuje, že řešení od Celemics poskytuje dvakrát vyšší pokrytí při hloubce sekvenování 100X.

  • Výrobce: Celemics, Inc.
Dynex Dynex