DYNEX
GLOBAL

Přečišťovací kity

Dokumenty ke stažení

Přečišťovací kity

Přečišťovací kity pro rychlé a jednoduché zpracování s vysokými výtěžky přečištěné DNA a RNA. Formáty souprav od jednotlivých kolonek až po 96-jamkové formáty určené pro vysokokapacitní zpracování. 


Dostupné ve čtyřech produktových řadách: 


NucleoSpin - založena na silica membráně ve formátu mini spin kolonek, 8-jamkových stripů nebo 96-jamkových destiček

NucleoMag - založena na technologii magnetických kuliček

NucleoFast - řada založena na ultrafiltraci pomocí vakua nebo centrifugace

NucleoSEQ - učinné přečištění sekvenačních reakcí díky gelovým filtračním kolonkám
Nejprodávanější produkty:


NucleoSpin Gel and PCR Clean‑up Mini kit

(https://www.mn-net.com/nucleospin-gel-and-pcr-clean-up-mini-kit-for-gel-extraction-and-pcr-clean-up-740609.50?c=3891

 • Souprava pro přečištění PCR produktů z gelu i PCR reakcí pro účely klonování, PCR, restrikční analýzy a sekvenování
 • Kolonkový formát pro rychlé a spolehlivé zpracování vzorku
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 250 kusech
 • Vstupní množství  < 400 µL PCR reakční směsi, < 400 µg agarózového gelu
 • Velikost fragmentů  50 bp až cca. 20 kbp
 • Eluční objem 15 - 30 µL

 

NucleoSEQ kit
(https://www.mn-net.com/nucleoseq-kit-for-dye-terminator-removal-740523.50?c=3891)

 • Předplněné kolonky pro odstranění terminatorů ze sekvenačních reakcí
 • Kolonkový formát pro rychlé a spolehlivé zpracování vzorku
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 250 kusech
 • Vstupní množství  20 µL PCR
 • Eluční objem 20 µL

 
Další produkty naleznete zde.

 

 

Technické informace o Přečišťovací kity

Záruka Přečišťovací kity

1 Přečišťovací kity

2 Přečišťovací kity

3 Přečišťovací kity

4 Přečišťovací kity

5 Přečišťovací kity

6 Přečišťovací kity

7 Přečišťovací kity

8 Přečišťovací kity

9 Přečišťovací kity

10 Přečišťovací kity

Přečišťovací kity
 • Výrobce: Macherey-Nagel GmbH & Co.KG
Přečišťovací kity

Přečišťovací kity

Přečišťovací kity pro rychlé a jednoduché zpracování s vysokými výtěžky přečištěné DNA a RNA. Formáty souprav od jednotlivých kolonek až po 96-jamkové formáty určené pro vysokokapacitní zpracování. 


Dostupné ve čtyřech produktových řadách: 


NucleoSpin - založena na silica membráně ve formátu mini spin kolonek, 8-jamkových stripů nebo 96-jamkových destiček

NucleoMag - založena na technologii magnetických kuliček

NucleoFast - řada založena na ultrafiltraci pomocí vakua nebo centrifugace

NucleoSEQ - učinné přečištění sekvenačních reakcí díky gelovým filtračním kolonkám
Nejprodávanější produkty:


NucleoSpin Gel and PCR Clean‑up Mini kit

(https://www.mn-net.com/nucleospin-gel-and-pcr-clean-up-mini-kit-for-gel-extraction-and-pcr-clean-up-740609.50?c=3891

 • Souprava pro přečištění PCR produktů z gelu i PCR reakcí pro účely klonování, PCR, restrikční analýzy a sekvenování
 • Kolonkový formát pro rychlé a spolehlivé zpracování vzorku
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 250 kusech
 • Vstupní množství  < 400 µL PCR reakční směsi, < 400 µg agarózového gelu
 • Velikost fragmentů  50 bp až cca. 20 kbp
 • Eluční objem 15 - 30 µL

 

NucleoSEQ kit
(https://www.mn-net.com/nucleoseq-kit-for-dye-terminator-removal-740523.50?c=3891)

 • Předplněné kolonky pro odstranění terminatorů ze sekvenačních reakcí
 • Kolonkový formát pro rychlé a spolehlivé zpracování vzorku
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 250 kusech
 • Vstupní množství  20 µL PCR
 • Eluční objem 20 µL

 
Další produkty naleznete zde.

 

 

 • Výrobce: Macherey-Nagel GmbH & Co.KG
Dynex Dynex