DYNEX
GLOBAL

Izolace plasmidové DNA

Dokumenty ke stažení

Izolace plasmidové DNA

Široké portfolio kitů pro izolaci plasmidové DNA nejvyšší kvality s velkými výtěžky. Spolehlivé odstranění solí, proteinů a dalších kontaminujících látek. Soupravy pro izolaci plasmidů pro různé molekulárně biologické aplikace. Dostupnost izolace plasmidů i té nejvyšší kvality (s hladinami endotoxinů pod 0,1 EU/μg DNA) pro transfekci nejcitlivějších buněčných linií.


Dostupnost tří produktových řad:

NucleoSpin - založena na silica membráně ve formátu mini spin kolonek, 8-jamkových stripů nebo 96-jamkových destiček

NucleoSnap - založena na izolaci precipitace a filtrace

NucleoBond - izolace pomocí aniontové výměnné chromatogracie s použitím kolonek nebo 96-jamkových destiček s pomocí průtoku a gravitační síly

 

Nejprodávanější produkty:


NucleoSpin Plasmid Mini Kit 
(https://www.mn-net.com/nucleospin-plasmid-mini-kit-for-plasmid-dna-740588.50?c=3889)

 • Souprava pro izolaci vysokokopiových i nízkokopiových plasmidů pro PCR, klonování, restrikční analýzu, sekvenování a transfekci buněk
 • Kolonkový formát pro rychlé a spolehlivé zpracování vzorku
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 250 kusech
 • Vstupní množství - 1-5 mL (vysokokopiové plasmidy), 6-10 mL (nízkokopiové plasmidy)
 • Velikost vektoru <25 kbp
 • Výtěžek 25−45 µg v elučním objemu  50 µL
 • Hladina endotoxinu  >50 EU/µg DNANucleoBond Xtra Midi Kit

(https://www.mn-net.com/nucleobond-xtra-midi-kit-for-transfection-grade-plasmid-dna-740410.50?c=3889)

 • Druhá generace souprav založených na kolonkách na principu aniontové výměnné chromatografie pro rychlou izolaci plasmidů
 • Izolace plasmidové DNA v čistotě vhodné pro transfekci
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 100 kusech
 • Vstupní množství <200 mL (vysokokopiové plasmidy) nebo <400 mL (nízkokopiové plasmidy)
 • Velikost vektoru  <300 kbp
 • Výtěžek 500 µg
 • Hladina endotoxinu 1-10 EU/µg DNA 

Další produkty naleznete zde.

 

Technické informace o Izolace plasmidové DNA

Záruka Izolace plasmidové DNA

1 Izolace plasmidové DNA

2 Izolace plasmidové DNA

3 Izolace plasmidové DNA

4 Izolace plasmidové DNA

5 Izolace plasmidové DNA

6 Izolace plasmidové DNA

7 Izolace plasmidové DNA

8 Izolace plasmidové DNA

9 Izolace plasmidové DNA

10 Izolace plasmidové DNA

Izolace plasmidové DNA
 • Výrobce: Macherey-Nagel GmbH & Co.KG
Izolace plasmidové DNA

Izolace plasmidové DNA

Široké portfolio kitů pro izolaci plasmidové DNA nejvyšší kvality s velkými výtěžky. Spolehlivé odstranění solí, proteinů a dalších kontaminujících látek. Soupravy pro izolaci plasmidů pro různé molekulárně biologické aplikace. Dostupnost izolace plasmidů i té nejvyšší kvality (s hladinami endotoxinů pod 0,1 EU/μg DNA) pro transfekci nejcitlivějších buněčných linií.


Dostupnost tří produktových řad:

NucleoSpin - založena na silica membráně ve formátu mini spin kolonek, 8-jamkových stripů nebo 96-jamkových destiček

NucleoSnap - založena na izolaci precipitace a filtrace

NucleoBond - izolace pomocí aniontové výměnné chromatogracie s použitím kolonek nebo 96-jamkových destiček s pomocí průtoku a gravitační síly

 

Nejprodávanější produkty:


NucleoSpin Plasmid Mini Kit 
(https://www.mn-net.com/nucleospin-plasmid-mini-kit-for-plasmid-dna-740588.50?c=3889)

 • Souprava pro izolaci vysokokopiových i nízkokopiových plasmidů pro PCR, klonování, restrikční analýzu, sekvenování a transfekci buněk
 • Kolonkový formát pro rychlé a spolehlivé zpracování vzorku
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 250 kusech
 • Vstupní množství - 1-5 mL (vysokokopiové plasmidy), 6-10 mL (nízkokopiové plasmidy)
 • Velikost vektoru <25 kbp
 • Výtěžek 25−45 µg v elučním objemu  50 µL
 • Hladina endotoxinu  >50 EU/µg DNANucleoBond Xtra Midi Kit

(https://www.mn-net.com/nucleobond-xtra-midi-kit-for-transfection-grade-plasmid-dna-740410.50?c=3889)

 • Druhá generace souprav založených na kolonkách na principu aniontové výměnné chromatografie pro rychlou izolaci plasmidů
 • Izolace plasmidové DNA v čistotě vhodné pro transfekci
 • Dostupný v baleních po 10, 50 a 100 kusech
 • Vstupní množství <200 mL (vysokokopiové plasmidy) nebo <400 mL (nízkokopiové plasmidy)
 • Velikost vektoru  <300 kbp
 • Výtěžek 500 µg
 • Hladina endotoxinu 1-10 EU/µg DNA 

Další produkty naleznete zde.

 

 • Výrobce: Macherey-Nagel GmbH & Co.KG
Dynex Dynex