DYNEX
GLOBAL
Specifické IgE

Specifické IgE

Specifické IgE

Nová metodika pro stanovení specifického IgE – Dr. Fooke Laboratorien. 
DYNEX zavádí novou metodiku na stanovení specifického IgE od Dr. Fooke Laboratories v podobě kapalných alergenů. Výhodou této metodiky oproti diskovým metodikám je spolehlivější vazba biotinu na alergen oproti více problematické vazbě alergenu na celulózový disk aktivovaný CNBr.
Vazba lidských specifických IgE protilátek je navíc lépe ošetřena vazbou na anti-IgE protilátky, které jsou navázané na mikrotitrační desce, a tím je potlačena možnost nespecifické vazby alergenů na ostatní imunoglobuliny. Celý proces tak probíhá v „kapalné“ fázi bez nutnosti hlídání chování celulózového disku při promývání a současně dochází i ke zkrácení promývacích cyklů. Celá metodika je zpracována při pokojové teplotě, není nutné třepání, a měření probíhá při 450 nm a 630 nm. Alergeny jsou plněny do desek jako u diskové metody.
Současně DYNEX svým zákazníkům ke každé objednané desce s kapalnými alergeny značenými biotinem poskytne speciální 8-kanálové pipety Clip Tip a příslušné špičky zdarma. 
Objednávání alergenů je řešeno stejným způsobem jako bylo u dosavadních celulózových disků. Schéma metodiky naleznete ZDE.

Dynex Dynex